Hvem var Ludvig Mathias Lindeman?

I 2012 var det 200 år siden han ble født. I dag forbinder mange ham først og fremst med at han samlet og bearbeidet norske folkemelodier. Denne nettbiografien, skrevet i anledning jubileet, gir innblikk i bredden av hans virke og innsats for norsk musikkliv.

Av Harald Herresthal

Ludvig Mathias Lindeman

Ludvig Mathias Lindeman (1812–87). Ukjent kunstner. Foto/eier: Kristian Lindeman

Artikler i biografien:
Hovedpunkter i L.M. Lindemans liv – kronologisk oversikt
Undervisning og utdanning
Orgelkomposisjoner
Teatermusiker
Det Norske Studentersamfund og mannskorsangen
Orkesterbygger
Teologistudenten velger musikeryrket
«De nasjonale melodiers samler»
Den første «statsstipendiat» i musikk
Fornyer av salmesangen
Kantater på bestilling

Orgelimprovisator
Lindemans Musik- og Organistskole
Drivkraft i norsk musikkliv

På sine mange innsamlingsreiser skrev Ludvig Mathias Lindeman ned og samlet inn mer enn 3000 folketoner og danser. Utgivelsene hans av folkemusikk i kor- og klaverarrangementer skulle bli en avgjørende kilde og en viktig inspirasjonskilde for alle norske komponister som ønsket å skrive norsk og nasjonal musikk. Melodisamlingene er fortsatt en uvurderlig kilde for komponister og folkemusikere som ønsker å levendegjøre og videreutvikle folkemusikktradisjonen.

Lindemans utallige utgivelser av barne- og skolesanger var viktige for utviklingen av en nasjonal sangtradisjon, og som koralbokutgiver kom han til å prege kirkesangen i Norge til langt inn på 1900-tallet. Det skyldtes ikke minst de vakre og iørefallende salmemelodiene hans. «Et barn er født i Betlehem», «Påskemorgen slukker sorgen» og «Apostlene satt i Jerusalem» er fortsatt hjørnesteiner i høytidsdagene for jul, påske og pinse. Salmen «Kirken den er et gammelt hus» er kjent og brukt også utenfor landets grenser.

Lindeman sto sentralt i mannskorbevegelsens første år på 1840-tallet og var med på oppbyggingen av flere kor- og orkesterselskap i Kristiania.  Som skolesanglærer, kirkemusiker, orgelkonsulent, pedagog, samler av folkemusikk og grunnlegger av det første levedyktige musikkonservatorium i Norge spilte han en uvurderlig rolle for norsk musikkliv.

Ludvig Mathias Lindeman er en av pionerene i norsk musikk.
____

Neste artikkel i biografien: Undervisning og utdanning
Se biografien som bildekarusell fra jubileumssiden.

Det er stengt for kommentarer.