Om nettstedet

Nettstedet lindemanslegat.no ble opprettet i 2006. I anledning 200-årsmarkeringen for Ludvig Mathias Lindemans fødsel i 2012 ble et fornyet nettsted med egne jubileumssider lansert i oktober 2011.

Ansvarlig redaktør

Einar Solbu, styreleder i Lindemans Legat

Redaktør

Knut Utler (knututler@gmail.com)

Redaktør for jubileumssidene 2012

Gro Roksand

Webutvikler

Jonas Grønås Drange

Logo

  • legatets logo: Oddmund Raudberget
  • jubileumslogo 2012: Jonas Grønås Drange

Bidragsytere

Nettstedet er blitt til gjennom manges innsats. Stor takk til alle som har bidratt. Ved utvidelsene i forbindelse med Lindeman-jubileet 2012 rettes en særlig takk til

  • Nasjonalbiblioteket for å stille bilder til disposisjon og for digitalisering av musikkmanuskripter, litteratur og annet materiale knyttet til L.M. Lindeman og Lindeman-slekten
  • Arvid Vollsnes for bistand med bildeinnhenting
  • Kristian Lindeman for et bilde fra familiens eie
  • Oddmund Raudberget for tillatelse til å benytte elementer fra legatets logo i jubileumslogoen

og til jubileumskomiteens medlemmer som har nedlagt et stort arbeid for å synliggjøre Ludvig Mathias Lindemans store livsverk.

Opphavsrett

Nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Gjenbruk og tilgjengeliggjøring er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne/eierne.