Jubileumskomiteen

Komiteen for markering av 200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindemans fødsel ble opprettet av styret for Lindemans Legat våren 2011. Komitémedlemmene har alle kompetanse på musikklivet i Norge i det 19. århundre, på Lindeman-slektens betydning i norsk musikk og strømningene i dagens norske musikkliv.

Jubileumskomiteen for Lindeman-året 2012, fotografert i forbindelse med Lindemanpris-utdelingen ved Norges musikkhøgskole oktober 2011. Fra venstre: Arne Holen, Øyvind Norheim, Harald Herresthal og Einar Solbu. Foto: Knut Utler

Einar Solbu (f. 1942) er styreleder i Lindemans Legat. Legatet ble opprettet i 1969 av direktør Trygve Lindeman, som fra 1978 ønsket at Solbu skulle overta som styrleder. Solbu er utdannet kirkemusiker og har arbeidet med musikkutdanning og -formidling i Norge og internasjonalt, bl.a. som lærer på Musikkonservatoriet i Oslo, førsteamanuensis og studiesjef på Norges musikkhøgskole, direktør for Grieg-jubileet 1993 og for Rikskonsertene, president i International Society for Music Education og visepresident i International Music Council. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var han prosjektleder for 200-årsjubileet for Henrik Wergeland og dekan ved Fakultet for scenekunst på Kunsthøgskolen i Oslo. Fra sommeren 2011 er han pensjonist. Han har publisert innenfor fagområdene musikkutdanning og musikkformidling.

Harald Herresthal (f. 1944) er organist og professor ved Norges musikkhøgskole og har siden Trygve Lindeman i 1965 engasjerte ham som timelærer i musikkhistorie ved Musikk-Konservatoriet i Oslo, formidlet musikkunnskap på alle nivåer som utøver, forfatter og pedagog. Herresthal har utgitt artikler og bøker på skandinaviske, tyske, franske, italienske og amerikanske forlag om forskjellige emner innen norsk musikkhistorie. Han holder regelmessig forelesninger på europeiske universiteter og høyskoler og er en ettertraktet kåsør i andre fora. I 2003 fikk han Lindemanprisen for sitt virke som pedagog og formidler.

Arne Holen (f. 1944) er pensjonist fra 2010, men med litt faglig tilknytning til Nasjonalbiblioteket og prosjektet «Norsk musikkarv». Han er mag.art. i musikkvitenskap fra 1969. Han var førsteamanuensis og dekan ved Universitet i Trondheim til 1983, direktør for Rikskonsertene til 1993, ansatt i Kulturdepartementet fra samme år der han fra 1996 arbeidet på heltid med opera- og ballettspørsmål i hele Norge, spesielt som prosjektdirektør for nytt operahus fra 1999. Han var styreutvalgsleder for Grieg-jubileet 1993, styreleder for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse og styreleder for NAVFs Senter for barneforskning. Mye av det han har publisert, har vært om norsk og tysk kirkemusikk.

Øyvind Norheim (f. 1946) er mag.art. i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 1973. Han var musikklærer ved Follo folkehøgskole 1973–79, og har siden 1979 vært ansatt ved Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket i Oslo (fra 2000 Nasjonalbiblioteket) som universitetsbibliotekar, avdelingsleder og forskningsbibliotekar. Bibliotekets arkivmateriale etter Lindeman-familien har vært et sentralt interessefelt siden midten av 1980-tallet, bl.a. i nært samarbeid med professor Idar Karevold, som i 1996 tok en doktorgrad på dette materialet. Norheim har utgitt en rekke artikler og et par bøker med emner fra norsk musikkhistorie, og mottatt pris for beste vitenskapelige publikasjon i 2009 av den tyske musikkforleggerforeningen.