Fra utdelingen av årets Lindemanpriser

Årets Lindemanprisvinner Nils Henrik Asheim og vinneren av De Unges Lindemanpris, Ørjan Matre

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris for 2011 ble delt ut til henholdsvis Nils Henrik Asheim og Ørjan Matre fredag 14. oktober.

Utdelingene skjedde i Lindemansalen ved Norges Musikkhøgskole, og der det også var musikalske innslag. Det hele ble avsluttet med en festmiddag for prisvinnerne på Hotel Bristol.

Her er noen gløtt fra festkvelden for de to prisvinnerne.

Lindemans Legat på Facebook

Domorganist og tidligere prisvinner Kåre Nordstoga deltok på festkonserten.

Styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

Hanne Lie og Einar Solbu fra Lindemans Legat sammen med prisvinner Nils Henrik Asheim.

Nils Henrik Asheim kvitterte for prisen med en orgelimprovisasjon.

Klarinettisten Rolf Borch spilte en av Ørjan Matres komposisjoner.

Trio Valentin spilte på festkonserten. Her sammen med prisvinner Asheim.

Ensemble 96 deltok på festkonserten med sin dirigent Nina T. Karlsen.

Et lite gløtt fra festmiddagen på Bristol.

De to prisvinnerne på festmiddagen

Nils Henrik Asheim takker for prisen

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.