Drivkraft i norsk musikkliv

Av Harald Herresthal  

Da Ludvig Mathias Lindeman sammen med sin sønn Peter i 1883 opprettet Organistskolen, som senere ble til Musikkonservatoriet i Oslo, hadde han vært med på å prege musikklivet i Kristiania i nærmere 50 år og vist en enestående musikalsk bredde – som musiker, pedagog, komponist, organisator, folketonesamler og utgiver av sangsamlinger.

«De er meget beslektet med den norske folketone og hører til det skjønneste og dypeste, som på dette felt er frembrakt,» skrev Johannes Haarklou i VG i forbindelse med at det den 12. April 1884 var 50 år siden han første gang spilte til gudstjeneste i Vor Frelsers kirke. Haarklou hadde studert i Tyskland, men hadde der ikke hørt noen som tilnærmelsesvis kunne måle seg med Lindeman som improvisator i den friere fugestilen. «Det er den Bachske orgelspillkunst, som fremdeles lever i ham.»

Norges musikkhøgskole. Foto: Hans A. Rosbach/Wikipedia

Norges musikkhøgskole ligger på Majorstuen i Oslo. Foto Hans A. Rosbach/Wikipedia

Med iver hadde han engasjert seg i mannskorbevegelsen og tatt mange initiativ til å opprettholde et kor- og orkesterselskap i hovedstaden. Sammen med Carl Arnold, Halfdan Kjerulf og Marcus Jacob Monrad hadde han flere ganger oppfordret staten til å ta ansvar for musikkutdanningen. Andre hadde forgjeves forsøkt å holde private musikkskoler gående. Da Lindeman med hele sin faglige tyngde bidrog til opprettelsen av Organistskolen, lyktes det endelig norsk musikkliv å få en permanent musikkskole, som var virksom helt til 1973, da den norske stat overtok ansvaret ved å bygge Norges musikkhøgskole – med Lindeman-familiens pedagogiske tradisjoner som fundament.
_____

Oversikt over alle artiklene i biografien
Se biografien som bildekarusell fra jubileumssiden.

Det er stengt for kommentarer.