Lindeman-jubileum 2012

Av Einar Solbu

Litt bortgjemt, til høyre for inngangen til Domkirken i Oslo, står han på sokkel, den store  200-årsjubilanten. 28. november 1812 ble en høvding i norsk musikkliv født:

Byste av Ludvig Mathias Lindeman avduket i 1906

200-årsjubilant i 2012. Bysten av Ludvig Mathias Lindeman, laget av Ludvig Jacobsen (1835–1923), står utenfor Oslo domkirke (Vor Frelsers kirke). Fotografert rett etter avdukingen i 1906. Foto: L. Szacinski / Oslo Museum

Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887)

Det rike musikklivet i Norge i dag står på skuldrene til slike høvdinger. L.M. Lindeman var en ener i sin egen tid; som organist, korleder, komponist, samler av folkemusikk fra store deler av landet, pedagog, og – ikke minst – som det vi i dag ville kalle kulturpolitisk strateg.

Han startet landets første musikkonservatorium, skolen som etter 90 års virke som privat skole ble til Norges musikkhøgskole. Han drev musikalsk folkeopplysning gjennom utgivelse av en mengde sangbøker, melodisamlinger og korsatser. Han fikk med seg politikere til å bidra til et musikkliv bygget på både nasjonale tradisjoner og impulser fra Europa. Han var den selvskrevne komponist og utøver ved nasjonale anledninger, og han representerte Norge i internasjonal sammenheng – som spesielt invitert orgelsolist ved innvielsen av det store orgelet i Royal Albert Hall i London i 1871, sammen med store musikere som Anton Bruckner og Camille Saint-Saëns. Han var sentral i utviklingen av Det philharmoniske Selskab, og han var organist og kantor ved hovedstadens hovedkirke – Vor Frelsers kirke – i nærmere 50 år.

Lindeman-bysten utenfor Oslo-domkirke. Kunstner: Ludvig Jakobsen

Bysten fotografert i 2011. Foto Knut Utler

Denne mannens livsverk er enestående i seg selv og av svært stor betydning for utviklingen av vårt musikklivs egenart gjennom hele det 20. århundret. 200-årsjubileet for hans fødsel er en enestående anledning til å bli kjent med hans store innsats og de forutsetninger vår egen tids rike musikkliv bygger på.

Stiftelsen Lindemans Legat har som oppgave å videreføre tradisjonene etter Ludvig Mathias Lindeman og hans etterkommere i musikerslekten Lindeman. Som en felles arena for alle som ønsker å feire 200-årsjubilanten, har Lindemans Legat opprettet en egen jubileumsside på dette nettstedet. Her finnes lett tilgjengelige og illustrerte artikler om jubilanten og en kalender som står til disposisjon for alle som vil kunngjøre sine jubileumsarrangementer.  Her finnes også informasjon om Legatets egne bidrag til jubileet og mulighetene til å søke støtte til særlige jubileumsprosjekter.

Til jubileumssiden
____

Einar Solbu er styreleder i Lindemans Legat og leder jubileumskomiteen.

Det er stengt for kommentarer.