Kantater på bestilling

Av Harald Herresthal

Knut Bergslien: Oscar IIs kroning i Nidaros 1873

L.M. Lindeman skrev kroningskantaten for kor, orgel og messingblåsere under kong Oscar II og dronning Sofies kroning i Nidarosdomen i 1873. Just Lindeman spilte. Knud Bergslien (1827–1908) malte begivenheten i 1875 for Slottet. Foto©: O. Væring Eftf. AS.

Arbeidet med utgivelser av folkemusikk, sangsamlinger til skolebruk og melodier til Landstads salmebok tok mye av Lindemans arbeidstid i de siste årene av hans liv. Han hadde ikke noe behov for å uttrykke seg i større former, men han sa heller ikke nei når han fikk spørsmål om å lage leilighetskantater.

I 1872 laget han sammen med Jørgen Moe en kantate i anledning universitetets minnefest for Carl XV. Samme år døde også Nikolai Frederik Severin Grundtvig, og da laget han sammen med Bjørnson en kantate til sørgehøytideligheten i Kristiania. Lindeman hadde møtt Grundtvig en siste gang i København.

I 1873 komponerte Lindeman en kantate til kong Oscar IIs og dronning Sofies kroning i Nidarosdomen. Med Mendelssohn som forbilde arrangerte han to av sine salmer for dobbeltkor og messingblåsere.

En kantate til innvielsen av Bygdøy kapell i 1876 er av mindre format og har en så generell tekst at den kan anvendes i andre anledninger.

_____

Neste artikkel i biografien: Orgelimprovisator
Oversikt over alle artiklene i biografien
Se biografien som bildekarusell fra jubileumssiden.

Det er stengt for kommentarer.