Orgelkomposisjoner

Da orgelet i Vor Frelsers kirke i Kristiania på 1830-tallet skulle restaureres og bygges om ut fra tidens klangideal, var det Ludvig Mathias Lindeman som skrev ferdigattesten. Organisten og orgelkonsulenten ble snart også orgelkomponist.

Av Harald Herresthal

Vor Frelsers kirke hadde et orgel av Lambert Daniel Karsten fra 1729 som var blitt reparert og utbedret mange ganger. I 1836 fikk orgelfirmaet Albrechtsen & Christensen i oppdrag å restaurere og bygge om orgelet ut fra tidens klangideal. Ludvig Mathias Lindeman fulgte arbeidet nøye og var den som høsten 1837 skrev ferdigattesten. Den 25 år gamle organisten ble fra nå av regnet som Norges fremste orgelkonsulent og fikk med årene mange oppdrag rundt i hele Norge.

Orgelet i Vår Frelsers kirke, Kristiania (nå Oslo domkirke). Etter den tyske arkitekten Alexis de Chateauneufs omarbeiding av kirkerommet til nygotisk stil i 1850 var det bare orgelet som fikk beholde sin opprinnelige barokkfasade. Foto fra 1929: Anders B. Wilse/Oslo Museum

Arbeidet med orgelsaken må ha inspirert Lindeman til å lage orgelmusikk, for høsten 1836 averterte han etter subskribenter til variasjonsverket «Hvo veed, hvor nær mig er min Ende». Komposisjonen inneholdt 17 variasjoner. Ti av dem var kanoer fra forskjellige intervaller, mens den 17. og siste variasjonen var en femstemmig fuge. Få eller ingen meldte seg, og verket som kan ha hatt J.S. Bachs kanoniske variasjoner over «Vom Himmel hoch» som modell, ble ikke trykt før i 1975. Lindeman laget flere  variasjonsverker i denne tiden. Jacob Andreas Lindeman (1805–46) hevdet at broren ved en anledning hadde laget 150 variasjoner over et eneste tema! Foruten salmemelodier og leilighetssanger til begravelser laget Ludvig Mathias Lindeman mange fuger. De suverene kontrapunktiske ferdighetene hans ga seg også utslag i improvisasjonene hans. Inspirasjonskilden var særlig Bachs Wohltemperiertes Clavier. Det må være det Jacob Andreas hadde i tankene da han i en anbefaling av sin bror skrev at han kunne spille «fuger i de vanskeligste tonearter som ass- og fiss-dur».

Av andre orgelverker må Variasjonene over «Hvo ikkun lader Herren raade» og Tre Fuger over Navnet B A C H nevnes. Disse komponerte han en gang i siste halvdel av 1850-årene. 36 Fugerte Preludier for Orgel ble utgitt i 1881, og i 1883 kom et hefte med 54 små Preludier.  I forordet skrev Lindeman at de var laget som en kontrast til de mange mer lettbente preludiesamlinger som i de senere årene dukket opp.

_____

Neste artikkel i biografien: Teatermusiker
Oversikt over alle artiklene i biografien
Se biografien som bildekarusell fra jubileumssiden.

Det er stengt for kommentarer.