Lindemanprisen 2012

Siden det i 2012 er 200 år siden Ludvig Mathias Lindeman ble født, har styret i Lindemans Legat besluttet å la Ludvig Mathias Lindemans særlige betydning for norsk folkemusikk og norsk kirkemusikk prege grunnlaget for valg av kandidater til Lindemanprisen i jubileumsåret. Normalt utdeles det én pris hvert år til enten en komponist, en utøver eller en musikkpedagog som har gjort en betydningsfull innsats i norsk musikkliv. I 2012 vil vi istedenfor den vanlige prisen dele ut to særlige jubileumspriser. Grunnlaget for å vurdere kandidater til de to prisene er følgende:

Én pris tildeles en person som har gjort en særlig innsats for å gjøre norsk folkemusikk tilgjengelig og levende i vår tid, gjennom f. eks. innsamling, utgivelse, tilrettelegging, konsertering, arrangering, formidling og/eller pedagogisk virksomhet.

Én pris tildeles en person som har gjort en særlig innsats innen kirkemusikkfeltet i Norge. Vedkommende bør i sin virksomhet ha synliggjort forbindelser mellom norske og internasjonale musikktradisjoner, og mellom disse tradisjonene og vår samtid, gjennom f.eks. komposisjonsvirksomhet, konsertvirksomhet, menighetsbasert kirkemusikkvirksomhet, korvirksomhet, forskning, formidling og/eller pedagogisk virksomhet.

Fristen for å nominere kandidater til jubileumsprisene var 1. februar 2012.

Jubileumsprisene deles ut 30. november 2012 ved en egen tilstelning i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole.

Les mer om Lindemanprisen.

(Oppdatert juni 2012)

Det er stengt for kommentarer.