Årets Lindemanpris delt ut

Lindemanprisen 2012 ble delt ut fredag 30. november i forbindelse med en festkonsert i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole. Årets prisvinnere er Sven Nyhus og Terje Kvam.

Vanligvis deles det ut én Lindemanpris og en De Unges Lindemanpris. Men i forbindelse med 200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindemans fødsel valgte Lindemans Legat å dele ut to Lindemanpriser i stedet. Sven Nyhus får prisen for sin store innsats for folkemusikken, Terje Kvam for sin store innsats for kirkemusikken.

Fredagens bredt anlagte festkonsert var dessuten en hyldest til Lindeman selv, og blant de mange gjestene i salen var også en rekke medlemmer av Lindeman-slekten.

Styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat benyttet i sin festtale anledningen til å gratulere det norske  musikklivet og det norske samfunnet med Ludvig Mathias Lindeman.

”I tillegg vil jeg gratulere alle de pionerer som på grunnlag av det fundament Lindeman la, har lett videre og funnet, har kjempet og bygget, for at kunstarten musikk skulle kunne berøre oss, nappe oss såpass tydelig i ermet at vi oppdager og erkjenner vår menneskelige sårbarhet”, sa Solbu.

HER kan du lese Einar Solbus tale i sin helhet.

Lørdagens festkonsert ble åpnet av Tuva Færden, folkemusikkstudent ved NMH. Andre som var med på konserten var Kåre Nordstoga, en gruppe fra Oslo Barokkorkester under ledelse av Knut Johannessen, Oslo Domkor, pianisten Tor Espen Aspaas, barytonen Espen Langvik og bratsjgruppen ved Oslo-Filharmonien. Det hele ble avsluttet med et fellesnummer, L.M. Lindemans Kroningsmarsch, i et arrangement av Øystein Sonstad og med en tekst skrevet av Eyvind Skeie.

HER kan du lese Skeies tekst til kroningsmarsjen.

Les intervju med Sven Nyhus

Les intervju med Terje Kvam

Under følger noen billedglimt fra festkonserten.

Tuva Færden

Medlemmer av Oslo Barokkorkester

Oslo Domkor, for anledningen dirigert av Kåre Nordstoga.

Tor Espen Aspaas

Terje Kvam mottar Lindemanprisen av Einar Solbu

Baryton Espen Langvik og Oslo Domkor

Sven Nyhus mottar Lindemanprisen av Einar Solbu

Bratsjgruppa i Oslo Filharmoniske Orkester

Alle musikerne som var med på konserter fremførte et fellesnummer til slutt - Lindemans Kroningsmarsch

 

Det er stengt for kommentarer.