Syng Lindemans salmemelodier i jubileumsåret 2012!

Av Arne Holen

Det normale i gudstjenestene i Den norske kirke er at salmevalget skjer med utgangspunkt i de fastlagte bibeltekster og i søndagens generelle grunnstemning. Slik bør det også være. Men jubileumsåret for L.M. Lindeman i 2012 bør kunne være en inspirasjon for menighetene til å bli mer bevisste på den store melodiskatt Lindeman etterlot seg.

Kirken den er et gammelt hus

«Kirken den er et gammelt hus» er en av L.M. Lindemans mest kjente samlemelodier (1840). Tekst av N.F.S. Grundtvig (1837).

Selv om det ikke er dokumentert statistisk, er det ikke tvil om at Lindeman gjennom snart 150 år er den salmekomponist som hyppigst har lydt i vår norske høymesse. I vår nåværende salmebok, Norsk Salmebok fra 1985, er det med hele 39 Lindeman-melodier. En gjennomgåelse av disse viser at melodiene, sammen med de tilhørende tekster, har et stort spenn i uttrykksregister som faktisk kan betjene hele kirkeåret med salmer. I samarbeid med Liturgisk senter i Trondheim har Lindeman-jubileet 2012 ønsket å initiere og legge til rette for slik bruk av Lindeman-melodier gjennom hele 2012, for eksempel som en månedens salme i menighetene.

Se hjemmesidene til Liturgisk senter for konkrete forslag, som forhåpentlig vil være et incitament!
___

Arne Holen er medlem av komiteen for 200-årsjubileet for L.M. Lindemans fødsel i 2012.

Det er stengt for kommentarer.