Seminar: Tolkning av Lindeman-oppskrifter

I forbindelse med Norsk kvedarforums årsmøte lørdag 11. februar 2012 arrangeres det et miniseminar om Ludvig Mathias Lindeman.

Norsk Kvedarforum

Norsk kvedarforums logo

Tema for miniseminaret er ulike tilnærmelser til hans folkevisenedtegnelser. Ragnhild Furholt skal snakke om hvordan hun som sanger, med lang erfaring og stor kunnskap om eldre tradisjonell syngestil, tolker notematerialet og formidler sangene. Astrid Nora Ressem har analysert melodiene Lindeman skrev ned etter storsangeren Bendik Sveigdalen (1780–1865) fra Skafså i Telemark, og hun vil fortelle hva hun mener notene kan fortelle om en 1800-talls balladesangers formelbruk, variasjon og syngemåte. Det er lagt opp til samtaler med deltagerne.

Les mer på Norsk kvedarforums hjemmeside.

Seminaret finner sted i Populus’ lokaler, Schweigaards gate 34 F, oppgang 2, inngang Platous gate.

Det er stengt for kommentarer.