Lindemanprisen 2018 til Bjørn Kruse

Komponisten Bjørn Kruse (72) får Lindemanprisen for 2018. Prisen er på 150.000 kroner og den er en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser.

-En stor ære og en stor overraskelse, sier Kruse. Han får prisen under en høytidelig markering i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 12. oktober.

Bjørn Kruse har vært en toneangivende komponist og en svært aktiv deltaker i norsk musikkliv gjennom de siste 45 år. Han har komponert over 150 verk for besetninger som kor, kammerensembler og orkester, dessuten har han skrevet fire operaer.

Han har fått en rekke priser, senest Spellemannprisen 2018 som «Årets komponist» og Musikkforleggerprisen 2017 for «Årets verk – Klassisk/Samtidsmusikk».

I tillegg til komponistgjerningen har han tidligere vært aktiv som utøver, studiomusiker, produsent og arrangør. Siden 1976 har han undervist i komposisjonsfag ved Musikkhøgskolen, de siste 20 årene som Professor. I de senere år har hans aktivitet også som billedkunstner fått et nytt oppsving gjennom flere større utstillinger, forteller styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat.

Gjennom sin omfattende produksjon og pedagogiske tenkning innenfor komposisjonsfaget har Bjørn Kruse vært en av de første til å vektlegge sammenhengene mellom de ulike kunstfagene. Han har forfattet boka «Den tenkende kunstner. Komposisjon og dramaturgi som prosess og metode», dessuten to mye anvendte bøker i henholdsvis bruksmusikkarrangering og jazzteori. Ved Norges Musikkhøgskole har hans pedagogiske virke hatt stor betydning for flere generasjoner av norske komponister.

 

Bjørn Kruse er strengt talt pensjonist. -Men jeg er jo  først og fremst komponist. Så nå har jeg egentlig mer tid til å gjøre det jeg alltid har gjort. Les et lengre intervju med årets prisvinner, der han snakker om det meste som har med hans kompositoriske, kunstneriske og pedagogiske gjerning å gjøre.

Intervjuet finner du HER

 

.

 

Det er stengt for kommentarer.