Salmeseminar i Drammen

Drammen

Drammen. Foto: Wikipedia/Kjetil-Lenes

I forbindelse med 200-årsjubileet for Ludvig M. Lindeman arrangerer Norsk hymnologisk forening et faglig seminar med søkelys på Lindemans betydning for salmesangen. Seminaret holdes i Drammen 14.–15. juni.

Fra programmet:
14. juni:
Salmekveld i Bragenes kirke

15. juni:
Forskningsbibliotekar  Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket: «Ludvig M. Lindeman som utgiver av melodisamlinger»
Stig Wernø Holter, Griegakademiet: «Salmesangstriden – aktører og posisjoner»
Folkemusiker og kveder Gunnlaug Lien Myhr: «Ludvig M. Lindeman og folkemusikken»

Les mer på arrangørens hjemmeside: Norsk hymnologisk forening

Det er stengt for kommentarer.