Verk og samlinger

Her finner du oversikter over verk og samlinger fra L.M. Lindeman og Lindeman-familien: musikkmanuskripter, trykte noter, trykte bøker, egne og andres komposisjoner.

Oversiktene inneholder lenker til verk/samlinger som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket (NBdigital), og lenker til pdf-er med skannede verk/samlinger.

Spørsmål og henvendelser om eventuelle feil eller mangler kan rettes til Margrethe Bue, Nasjonalbiblioteket. Hennes epostadresse er margrethe.bue@nb.no

L.M. Lindeman, oversikter:

Salmer og religiøse sanger. Komposisjoner og arrangementer (utvalg)

Samling av folketoner og folkeviser, eventyr og sagn. Egne og andres oppskrifter (pdf)

Sangbøker for skole og hjem (pdf)

Trykte utgaver av folketoner (utvalg)

Lindeman-familien, oversikter:

Musikkmanuskripter med komposisjoner av medlemmer av Lindeman-familien (ikke L.M. Lindeman) samt andre musikkmanuskripter som har tilhørt familien (utvalg) (pdf)

Notesamling tilhørende Lindeman-familien. Musikktrykk 1700–ca. 1820 (utvalg) (pdf)