Dette er Runar Tafjord

 • Født 1957, oppvokst i Langevåg.
 • Runar har en bachelorutdanning fra Norges Musikkhøgskole, der han studerte musikkpedagogikk i perioden 1979 til 1983.
 • 1978 – dags dato: Gehørspill, improvisasjon, rytmisk musikk og verdensmusikk: Innsamling, arrangering, instruksjon, fremføring og formidling av musikalsk materiale fra flere verdensdeler gjennom undervisning, samspillseminarer, instruksjon, konserter og forelesninger, gjennomført sammen med The Brazz Brothers siden stiftelsen i 1981.
 • Denne virksomheten er svært omfangsrik, både lokal, nasjonal og internasjonal, retter seg både mot amatører og profesjonelle utøvere, har stor utstrekning geografisk, og målgruppa har et aldersspenn fra 9 til 90 år.
 • Individuell undervisning, musikalsk instruksjon, direksjon og ensembleledelse, lokalt:
 • 1995 – 2023 Individuelle hornelever
 • 2012 – 2023 prosjekter med Nord Vest Big Band, medvirkende fra Sunnmøre og Romsdalsregionen.
 • 2020 – 2023 prosjekter med Aalesunds ungdomsmusikkorps
 • 2013 og 2021 dirigent og musikalsk tilrettelegging og instruksjon to prosjekter i Ålesund Symfoniorkester
 • 2016 og videre: fast musikalsk arrangør/tilrettelegger, dirigent og Instruktør/musikkpedagog i kultur- og integreringsprosjektet Fargespill Ålesund i regi av Ålesund Kulturskole og Ålesund Røde Kors.
 • I tillegg har Runar hatt flere vikariater i perioder mellom 2012 og 2023 ved Ålesund videregående skole, avdeling Fagerlia (musikk, dans og drama). Her har han undervist i samspill og instrumentalopplæring, musikkteori, gehørspill, arrangering og komponering.
 • Priser og tildelinger han har mottatt gjennom sitt skapende, utøvende og pedagogiske virke i The Brazz Brothers: Kassettavgiftsfondets Lanseringsstipend (1992), Møre og Romsdal Fylkeskulturpris (2006). Sula Kommunes Kulturpris (2006), Gammlengprisen (2007), NMF Musikantpris (2010). Sunnmørspostens kulturpris (2016).
 • Andre tildelinger: I tillegg ble Runar på selvstendig grunnlag tildelt Ålesund Kommunes Kunstnerpris 2022 for sitt arbeid med musikalsk instruksjon for bl.a. Fargespill Ålesund og hans innsats for lokale kor og korps.
 • Videreutvikling og nye utfordringer for profesjonelle utøvere og pedagoger:
 • I tillegg til å være profesjonell utøver har Runar siden 1981 bidratt som instruktør, dirigent, komponist og musikalsk tilrettelegger/arrangør sammen med sine medmusikere i The Brazz Brothers (BB). De fleste norske profesjonelle symfoniorkestre og profesjonelle korps har deltatt i seminar og gjestespill med BB siden 1981. Disse prosjektene har i stor grad vært i form av samspill og instruksjon i gehørspill og rytmisk repertoar, og utgjør en aktiv kompetanseutvikling og musikalsk fornyelse for deltakerne. Samme type prosjekter har også vært gjennomført i flere utenlandske profesjonelle orkestre og ensembler, og i kulturskolelærerteam i Norge og Sverige

Det er stengt for kommentarer.