Ville bli en selvstendig kunstner

Foto: H Krum

JULIANE CATHRINE LINDEMAN (1816-1879) var nest yngst av Ole Andreas og Anna Severine Hichman Lindemans syv barn og yngst av deres tre døtre

Av Ingrid Loe Dalaker

Juliane Lindeman vokste opp i Trondhjem og fikk grundig musikalsk opplæring av sin far. Juliane Lindeman utmerket seg tidlig som et talent på klaver og forsøkte allerede i 1840-årene å etablere seg som selvstendig kunstner.

I 1831 vedtok Den musikalske Forening i Trondhjem at kvinner kunne opptas som fullverdige medlemmer. Avgjørelsen førte til at Juliane Lindeman allerede som 15-åring kunne opptre som pianist i byens musikalske forening. I september 1838 reiste hun ut på en flere år lang reise som, bortsett fra et kortere opphold i Trondhjem i 1842, brakte henne tilbake til hjembyen først i juli 1844.

Reisen hadde flere formål. Dels må den forstås som en kombinert dannelses- og utdannelsesreise, dels var reisens hensikt å gi konserter. Juliane Lindeman reiste sammen med sine eldre søsken, broren Peter Tangen (1810─1888) og søsteren Severine Dorothea (1814─1888). Ferden gikk først til Stockholm, hvor hun spilte konsert med N.W. Gade.

Det Kongelige Teater i København etter 1837

Etter et opphold i den svenske hovedstaden, reiste de tre på nyåret 1839 videre til København. Her spilte hun både med Gade og for hoffet. Siste stopp på reisen var Hamburg, før søsknene vendte tilbake til Christiania høsten 1839.

I 1836 hadde norske kunstnere fått mulighet til å søke stipend for å kunne reise på studieopphold til utlandet. Allerede i 1839 var Juliane Lindeman én av 13 søkere til reisestipendet og den første norske kvinne som søkte. Hennes søknad ble ikke innvilget. For å skaffe inntekt til videre studier, ga Juliane Lindeman klaverundervisning og reiste våren 1841 ut på konsertturne til kystbyene sør og vest for Christiania.

Katalog fra notebiblioteket som Juliane satte i gang.

Etter et kort opphold i hjembyen, reiste Juliane Lindeman til Paris i november 1842. Trolig ble hun møtt av Thomas Tellefsen (1823─1874), som også hadde vært elev av hennes far i Trondhjem. Den 19-årige Thomas Tellefsen hadde tidligere samme år reist til Paris for å studere musikk og klaverspill. Han skulle senere bli en av Chopins meste betrodde elever og en kjent komponist og pianist. I Paris møtte Juliane Lindeman samtidens diskusjon på det klavertekniske område, hvor Kalkbrenner og Liszts spillestil stod opp mot hverandre. Forskjellen mellom Liszt og Kalkbrenners spillestil var kraft kontra fingerspill. Selv hadde hun ikke råd til å ta undervisning i musikkmetropolen. I stedet underviste Thomas Tellefsen henne i det han selv nylig hadde tilegnet seg.

 

Juliane Lindemans opphold i den franske hovedstaden strakte seg over minst to måneder. På veien hjem til Norge la Juliane Lindeman turen om England og ankom Christiania i midten av juni 1843. Her hadde hun planer om å slå seg ned og livnære seg ved klaverundervisning.

Trolig greide Juliane Lindeman ikke å skaffe tilstrekkelig mange elever i Christiania, for sommeren 1844 besluttet hun å reise tilbake til Trondhjem. Hennes plan var å starte klaverundervisning i hjembyen. Juliane Lindeman må ha hatt mange elever i årene etter at hun kom hjem, og i 1848, som den første kvinne i Norge, etablerte hun et eget musikalsk leiebibliotek.

Ole Andreas Krogness

Juliane Lindeman levde av å gi klaverundervisning til hun i 1857 giftet seg med sin klaverelev, den femten år yngre cand. theol. Ole Andreas Tangen Krogness (1832─1887). Han var ansatt som lærer ved realskolen i Trondhjem og var en god pianist. Fra oktober 1865 til juli 1866 gjorde ekteparet Krogness en dannelsesreise til København og Paris. I København besøkte de en rekke kunst- og historiske museer og var flittige gjester i opera- og konsertsaler. Fra København gikk reisen videre via Köln til Paris, hvor paret ankom den 2. Januar 1865. Etter en tid ble ekteparet Krogness invitert til å bo hos Thomas Tellefsen og hans familie. Oppholdet ga dem mulighet til å besøke Paris’ mange museer og severdigheter, og ekteparets mange konsertbesøk i opera og konsertsaler vitner om en glødende musikkinteresse. Nærheten til Thomas Tellefsen gjorde at de fikk overvære flere av hans konserter.

Cirque Napoléon i Paris

Paret fikk også med seg de fleste av sesongens konserter med Pasdeloups orkester.  Pasdeloups folkekonserter fant sted i Cirque Napoleon som hadde plass til hele 5000 tilhørere.  Conservatoriets konserter ga allikevel den største opplevelsen og overgikk alt Juliane og Ole Andreas Krogness tidligere hadde opplevd i konsertsalen.

På vei hjem til Trondheim sommeren 1866 fikk Ole Andreas Krogness beskjed om at han var utnevnt til residerende kapellan i Strindens menighet. Etter hjemkomsten flyttet ekteparet Krogness til prestegården på Dalen, like utenfor dagens sentrum av Trondheim. Juliane Lindeman ble mye plaget av sykdom de siste årene av sitt liv, og var i lange perioder sengeliggende. Juliane Lindeman døde den 12. mars 1879.

Les en lengre versjon av artikkelen (med kildehenvisninger) i PDF-format HER

 

Det er stengt for kommentarer.