Ressurspersoner til jubileumsarrangement

Jubileumskomiteen for Lindeman-året 2012 har skaffet til veie en oversikt over ressurspersoner som jubileumsarrangører kan kontakte. Oversikten er i september 2012 utvidet med et flott julekonsertprogram.

Av Einar Solbu

200-årsjubilant: Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887). Litografi etter et fotografi ca. 1870. Alfred Fosterud lith. Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen

Jubileumskomiteen for Lindeman-jubileet 2012 har i sitt arbeid kommet i kontakt med en rekke personer som har Ludvig Mathias Lindemans musikk på sitt repertoar, og/eller kunnskaper om Ludvig Mathias Lindeman, hans samtid, Lindeman-slekten og de mange områdene Lindeman var engasjert i i løpet av sin livsgjerning. For arrangører som planlegger å markere Lindeman-jubileet på én eller annen måte, håper vi det kan være til nytte å få oversikt over en del av disse personene og hva de eventuelt kan bidra med.

Gå til oversikt over ressurspersoner til jubileumsarrangementer 2012. På samme nettside fins også Lindeman-bilder og jubileumslogo til nedlasting.

Vi legger gjerne ut informasjon om jubileumsarrangement, også om arrangement som har vært holdt, i kalenderen på lindemanslegat.no.

Det er stengt for kommentarer.