Lindemanuka i Levanger kirke

Levanger kirke

Lindemanuka foregår i Levanger kirke 2.–7. oktober 2012. Foto: kirkenorge.no/Wikipedia

2.–7. oktober arrangeres Lindemanuka i Levanger med salmekveld, konserter og gudstjeneste.

PROGRAM

Tirsdag 2. oktober kl. 19.30
Salmekveld
Medvirkende: Irene Bergheim, Levanger kantori, Kantor Erling Neergård
Inngang: gratis
Salmekveld med utgangspunkt i Lindemans salmetoner gjennom kirkeåret. Kvelden blir ledet av førsteamanuensis ved NTNU, Irene Bergheim. I tillegg til sang blir det også en introduksjon til Ludvig Mathias Lindeman, hans liv, historie og bakgrunn for noen av hans mest kjente verker.  Det blir en uformell kveld, med salmesang, foredrag og kaffebevertning.

Erling Neergård

Erling Neergård. Foto: Charlotte Sverdrup

Onsdag 3. oktober kl.19.30
Orgelkonsert, variasjoner
Medvirkende: Erling Neergård, orgel
Inngang: 150,-/100,-
J. S. Bach: Kanoniske variasjoner over ”Vom Himmel Hoch”
A. Sandvold: Variasjoner over norske folketone: “Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære”
L. M. Lindeman: Variasjoner over koralen: ”Hvo veed, hvor nær mig er min ende”
Denne konserten vil sette L. M. Lindeman største orgelkomposisjon: Variasjoner over koralen ”Hvo veed, hvor nær mig er min ende” inn i et musikkhistorisk perspektiv ved å fremføre to komposisjoner skrevet på samme prinsipp.

Gjermund Larsen

Gjermund Larsen. Foto: Geir Dokken

Torsdag 4. oktober kl. 19.30
Konsert med Gjermund Larsen, folktonene
Medvirkende: Gjermund Larsen, Trygve Brøske, Runa Hestad Jenssen
Inngang: 200,-/100,-
Med utgangspunkt i folketonesamleren Lindeman vil Gjermund Larsen presentere noe av musikken Lindeman samlet inn, samt trekke paralleller til nord-trønderske folkemusikksamlere og andre som har latt seg inspirere av Lindeman. Med seg på konserten har han Trygve Brøske, trøorgel/piano, og Runa Hestad Jenssen, sang.

Fredag 5. oktober kl. 19.30

Konsert, kor- og pianoverkene
Medvirkende: Levanger Mannssonglag, Levanger kantori, pianist Jon Kristian Bye
Inngang: 150,-/100,-
L.M. Lindeman var en av de første til å arrangere norsk folkemusikk. Denne konserten gir et unikt bilde av folkemusikkarrangement for mannskor, blandakor og piano forut Grieg. Det blir også en sjelden framførelse av det første korarrangementet av Draumkvedet.

Lørdag 6. oktober kl. 19.30
Jubileumskonsert, inspirert av Lindeman
Medvirkende: Kulturskolen i Levanger, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trio migratsio, Ola Ludvik Bosnes, Kristin Eek
Inngang: 150,-/100,-
Lokale aktører samles om en felles avsluttende konsert på Lindeman-uka. Det blir musikk av ulike komponister som har benyttet seg av materialet etter Lindeman, og improvisert musikk for ulike instrumentalbesetninger, vokal og orgel.

Søndag 7. oktober kl. 11.00
Festgudstjeneste
Medvirkende: Levanger kantori, Kantor Erling Neergård.
En festgudstjeneste med utgangspunkt i L. M. Lindeman sine salmer.

Arrangør: Levanger menighet
Sted: Alt vil foregå i Levanger kirke.

Det er stengt for kommentarer.