Søk om prosjektstøtte

Illustrasjonsfoto: Knut Utler
Illustrasjonsfoto: Knut Utler

Lindemans Legat har i årene 2018-2023 benyttet det meste av sine disponible ressurser til prosjekter knyttet til markeringen av Norges musikkhøgskoles 50-årsjubileum i 2023. Fra 2024 vil legatet sette av midler som det kan søkes om, til støtte av prosjekter innen skapende og utøvende musikk og musikkpedagogikk.

Det er ikke fastsatt spesielle kriterier som søknader må oppfylle, men i vurdering av prosjektsøknader vil legatstyret legge vekt på:

·         om prosjektet åpner for nye kunstneriske perspektiver eller formidler ny innsikt

·         om prosjektet utfordrer etablerte kunstneriske eller faglige grenser

·         om prosjektet inngår i et mer langsiktig faglig utviklingsarbeid

·         om prosjektet dokumenteres på en slik måte at andre kan ha nytte av prosjektresultatet

·         om prosjektet bidrar til samarbeid av kunstnerisk og pedagogisk art

·         om prosjektet er av en slik art at det neppe vil kunne gjennomføres på kommersiell basis

Legatet gir ikke støtte til utdanning og instrumentkjøp, og normalt heller ikke til konserter, turneer, festivaler og drift av institusjoner og organisasjoner.

Søknader skal inneholde en kort og konkret prosjektbeskrivelse med redegjørelse for prosjektets mål og innhold, og for hvordan det skal gjennomføres og dokumenteres. Det må også foreligge et budsjett og en finansieringsplan, og korte biografier for prosjektansvarlig og eventuelt andre sentrale aktører i prosjektet. Søkere kan ikke forvente at legatet kan støtte prosjekter med store beløp.

Legatstyret vil behandle søknader i sine møter i mars, juni og november med søknadsfrister henholdsvis 1. mars, 1. juni og 1. november. Søknader sendes til legatstyrets leder på epost: einar.solbu@eskulturdialog.com.

Det er stengt for kommentarer.