Hvem skal få årets Lindemanpris?

Maja S.K. Ratkje (bildet) fikk Lindemanprisen i 2021. I år skal den igjen gå til en komponist. Men hvem skal få prisen? Nå er det mulig å nominere kandidater.

Hvert år deler stiftelsen Lindemans Legat ut Lindemanprisen til enten en komponist, en utøver eller en musikkpedagog som «har ydet en spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv». I 2024 skal prisen gå til en som har gjort en slik innsats som komponist.

Lindemanprisen ble opprettet i 1978 av styret for Lindemans Legat for å fremheve innsatsen til særlig fremtredende aktører i dagens musikkliv og hedre disse.

Kandidater til prisen kan nomineres av institusjoner, organisasjoner eller minimum tre enkeltpersoner. Nominasjoner skal inneholde fyldige, dokumenterbare begrunnelser. De sendes, fortrinnsvis elektronisk, til styrets leder, Einar Solbu (adresse, se nedenfor) innen 1. mars 2024.

Innkomne nominasjoner vil bli vurdert av et eget fagråd som fremmer innstilling overfor Lindemans Legats styre som i sin tur fatter beslutning om hvem som blir årets priskandidat. Kandidatens navn vil bli offentliggjort i månedsskifte august-september, og prisen vil bli delt ut ved en høytidelighet på Norges musikkhøgskole i slutten av oktober. Alle nominasjoner vil bli behandlet fortrolig.

Mer informasjon om Lindemanprisen og oversikt over tidligere priskandidater finnes på www.lindemanslegat.no

Styret i Lindemans Legat ser fram til å motta nominasjoner til Lindemanprisen 2024.

Einar Solbu har epostadresse einar.solbu@eskulturdialog.com

Det er stengt for kommentarer.