Ny bok om kirkemusikken i Norge

Harald Herresthal og Einar Solbu har nylig utgitt boken Lindemantradisjonen og de lange linjer i norsk kirkemusikk – en bok som uten tvil blir stående som et viktig referanseverk i lang tid.

Harald Herresthal og Einar Solbu. Foto: Anne Herresthal
Harald Herresthal og Einar Solbu. Foto: Anne Herresthal.

Gjennom bokens drøyt 700 sider følges sentrale personer i fire generasjoner av musikerslekten Lindeman, først og fremst Ole Andreas, Ludvig Mathias, Peter og Trygve Lindeman.

Videre gir boken et nyanserikt bilde av den rolle kirkemusikken har spilt i norske kirker de siste 200 år, hvordan organistene har kjempet for utdanning og anerkjennelse som yrkesgruppe, og hvordan utdanningen av kirkemusikere har utviklet seg fra tiden før Musikkonservatoriet i Oslo ble opprettet i 1883, fram til vår tid med offentlig finansiert høgskoleutdanning i kirkemusikk.

Forfatterne har lagt vekt på vise betydningen av enkeltpersoners innsats i utviklingen av kirkemusikk som fagområde, og av den viktige rolle kirkemusikerne har spilt i musikklivet i byene og i distriktene gjennom historien.

Som en rød tråd følges organiststandens kamp for utdanning, lønn, status og anerkjennelse. Boken gir også innsikt i hvordan utdanningen av kirkemusikere alltid har stått i et dynamisk forhold både til forandringer i kirkens syn på liturgiske og kirkemusikalske forhold, og til forandringer i samfunnets syn på musikk.

Boken avsluttes med at forfatterne gjør seg noen tanke om dagens situasjon: hva er kirkemusikk i dag, og hvor går veien videre?

Boken kan kjøpes gjennom landets bokhandlere eller direkte fra bokens forfattere, kontakt einar.solbu@eskulturdialog.com eller herresth@online.no.

Det er stengt for kommentarer.