Asheim får årets Lindemanpris

Lindemanprisen for 2011 går til komponisten, organisten og pianisten Nils Henrik Asheim (51). Prisen er på 150.000 kroner, og den er den største i sitt slag i Norge.

”Fantastisk! Jeg er stolt over å få prisen, det er en stor oppmuntring”, sier Asheim.

Ifølge juryen har prisvinneren helt siden han var svært ung ytt viktige bidrag til norsk musikkliv. Først og fremst som komponist, men også som en betydelig utøver og organisator.

”Som komponist kan Asheim vise til en usedvanlig stor og allsidig produksjon,  som er unik i sin bredde.  Her er det alt fra musikk for barn til dyptloddende kunstmusikalske verk, og Asheim har vist stor håndverksmessig dyktighet og et personlig kunstnerisk uttrykk”, heter det i juryens begrunnelse for å gi Lindemanprisen til Asheim.

Men også hans virke som utøver på enten orgel eller piano, vies oppmerksomhet av juryen:

”Asheim har utviklet sin helt særegne improvisasjonsstil.  Han har videreført den tradisjonelle orgelimprovisasjonen på en dristig og nyskapende måte, med radikal utforsking av klanglige og uttrykksmessige muligheter. Og – i samarbeid med musikere innen flere sjangre har han utfordret vanlige forestillinger om kulturelt og stilmessig adskilte områder”.

”Her har han – i god lindemansk ånd – med stor originalitet funnet nye og perspektivrike uttrykksmuligheter gjennom sammenføring av musikkformer på tvers av det som gjerne oppfattes som kunstnerisk og folkelig kultur”, sier juryen.

Asheim er bosatt i Stavanger, og i tillegg til sitt virke som komponist og utøver har han også vært sterkt involvert i oppstarten av og driften av det kunstneriske kraftsenteret Tou scene i byen.

Prisen deles ut 14. oktober.

” Jeg liker at et instrument ikke låter som et instrument. Altså:  et piano er alltid et piano, men samtidig har jeg andre ideer i hodet når jeg lager lyd på det. Jeg tror nesten jeg alltid har det: andre ideer i hodet”, sier Nils Henrik Asheim i større intervju i forbindelse med pristildelingen. Intervjuet med Asheim kan du lese

HER

Det er stengt for kommentarer.