Studerte flere år i USA

KAREN TYSE JOHNSTAD (1925-2000) var søster av Astrid Tyse Krognes (se egen artikkel) og spilte klaver med sin tante Marie-Louise Lindeman på konservatoriet fra hun var 7 år.

Av Ingrid Loe Dalaker

Fra 1945 overtok Nicolai Dirdal som hennes klaverlærer. På omtrent samme tid begynte Karen Tyse å ta orgelundervisning hos Arild Sandvold, og orgelet ble snart ble hennes hovedinstrument. Etter examen artium i 1945 fortsatte hun utdanningen ved konservatoriet. Karen Tyse tok pianolærereksamen våren 1946 og høyere organisteksamen i 1949. I årene 19471948 spilte hun, sammen med sine to søstre, Bachs trippelkonsert i d-moll. Konserten ble også spilt direkte i NRK radio.

I 1948 giftet Karen Tyse seg med organisten og dirigenten Arnold Johnstad. Fra oktober 1950 og ut året 1951 vikarierte hun som organist i Grorud kirke og våren 1952 var hun fast vikar i Oslo Domkirke. Sommeren 1952 ble Karen Tyse Johnstad, som første organist, tildelt Fulbrightstipend og reiste til Converce College i Spartanburg, South Carolina. Allerede etter første semester markerte hun seg som en svært dyktig student med beste karakter i alle fag. Året etter kom hennes mann etter til USA og begge ektefellene fortsatte med orgelstudier ved Boston University. Karen Tyse Johnstad tok sin Master Degree i 1954 og påbegynte deretter doktorgradsstudier. Under studiene tjente ekteparet til livets opphold i den episkopale St. Paul-kirken i Brockton utenfor Boston; hun som organist og han som kordirigent.

Under oppholdet i USA var Karen Tyse Johnstad svært aktiv både som solist og akkompagnatør og spilte en rekke konserter i New-Englandstatene. I 1959 var hun på norgesbesøk og ga under oppholdet en orgelaften i Vår Frelsers kirke. På denne konserten, som fant sted den 18. september, spilte hun verker av Johann Sebastian og Carl Philip Emanuel Bach, Caesar Franck, Ralph Vaughan Williams, Ernest Block og Knut Nystedt.

Familien Johnstad med fem barn vendte tilbake til Norge i 1965. Etter hjemkomsten underviste Karen Tyse Johnstad i orgel og klaver ved musikkonservatoriet. Fra 1966 ble hun ansatt som organist i Bredtvedt menighet og var en periode også i Manglerud og Høvik kirker. Da Norges Musikkhøgskole ble etablert i 1973, flyttet konservatoriets fagskoleavdeling (de lavere nivåene i konservatoriets virksomhet) til musikklinjen ved Foss videregående skole. Karen Tyse Johnstad fulgte med til Foss og underviste i orgel, klaver og akkompagnement. I 1970 og 1980-årene spilte hun en rekke konserter. Ved større arrangementer samarbeidet hun med sin mann, som ofte hadde dirigentrollen. I 1980 ble ekteparet innsatt som organister i Holmen kirke i Asker. Også her delte de oppgaven; Karen Tyse Johnstad spilte orgel ved gudstjenestene mens hennes mann tok seg av korarbeidet i menigheten.

Av Karen Tyse Johnstad og Arnold Johnstads fem barn har tre valgt å gjøre musikken til levebrød.  Tor Arnold Johnstad (f.1959) er musikkpedag, Karen Johnstad Ruud (f.1962) er hornist og profesjonell orkestermusiker og Ingrid Johnstad Arnesen (f. 1963) underviser i hørelære og klaver ved Lillestrøm videregående skole.

Les en versjon av artikkelen (med kildehenvisninger) i PDF-format HER

 

Det er stengt for kommentarer.