Om Lindemanprisen

Lindemanprisen deles vanligvis ut hvert år til en komponist, utøver eller musikkpedagog som har gjort en spesielt betydningsfull innsats i norsk musikkliv. Prisen skal bidra til å fremme norsk musikkliv ved å fremheve særlig fremtredende musikeres innsats.

Prisen er for tiden på 200 000 kroner. Den er Norges største musikkpris og deles ut av styret for Lindemans Legat på grunnlag av innstillinger fra oppnevnte fagråd.

Enhver institusjon, organisasjon eller minimum tre enkeltpersoner kan nominere kandidater til prisen. Nominasjoner skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. De stiles og sendes til Lindemans Legat ved styreleder. Fristen er normalt 1. mars, men den kan variere noe fra år til år.

Se oversikt over vinnere av Lindemanprisen.

De Unges Lindemanpris

Siden 2001 har også De Unges Lindemanpris vært delt ut. Den er for tiden på 75 000 kroner og gis til en ung musiker. Det er den som får Lindemanprisen, som peker ut mottakeren av de unges pris. Se oversikt over vinnere av De Unges Lindemanpris.

Prisoverrekkelsen

Lindemanprisen og De unges Lindemanpris overrekkes normalt en gang i oktober ved en egen festkonsert i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole.