Bakgrunn for legatet

For presse
Styret og kontaktinformasjon
Om nettstedet


Lindemans Legat

Trygve Lindeman

Trygve Lindeman (1896–1979) opprettet stiftelsen Lindemans Legat.

er en sjenerøs gave fra direktør Trygve Lindeman og hans hustru Marie Louise Lindeman. Trygve Lindeman (1896–1979) var tredje generasjon Lindeman som eide og ledet Musikkonservatoriet i Oslo. Han overtok i 1930 etter sin far Peter Brynie Lindeman (1858–1930) som startet konservatoriet sammen med sin far, Ludvig Mathias Lindeman (1812–87) i 1883.

På slutten av 1960-årene tilbød Trygve Lindeman det offentlige å overta Musikkonservatoriet i Oslo uten vederlag. Selv ønsket han på det tidspunkt å trekke seg tilbake. Fra regjeringen ble det gitt signaler om at staten nok ville ta ansvar for den høyere musikkutdanningen i nær framtid, men ikke så raskt som Lindeman ønsket. Han valgte da å opprette en stiftelse og forære Musikkonservatoriets bygning, instrumenter, bibliotek og utstyr til denne stiftelsen som fikk navnet Lindemans Legat.

Fra 1969 til 1973 drev stiftelsen Musikkonservatoriet i Oslo under ledelse av rektor Anfinn Øien. I 1973 ble Norges musikkhøgskole opprettet og overtok ansvaret for den høyere musikkutdanningen. Den delen av konservatoriet som hørte hjemme på et noe lavere nivå, ble overtatt av Foss videregående skole i Oslo.

Da det offentlige overtok ansvaret for musikkutdanningen, beholdt Lindemans Legat Musikkonservatoriets bygning i Nordahl Bruns gate 8 og leiet den ut til staten. Leieinntektene, og senere avkastningen av inntekten fra salget av bygningen, benyttes til å fremme Legatets formål: å bidra til at den sterke tradisjon musikerslekten Lindeman bygget opp, videreføres og videreutvikles. Sentralt i Lindeman-tradisjonen er at norsk musikk skal ha røtter både i lokal/nasjonal folkelig musikkpraksis og i det som skjer i det internasjonale musikkmiljøet. Nærhet mellom skapende og utøvende virksomhet, formidling av musikk og musikkpedagogisk arbeid er et annet viktig særpreg ved Lindeman-tradisjonen.

Legatet har støttet prosjekter som fonogramutgivelser, bokutgivelser og forskningsprosjekter. Lindemanprisen ble opprettet av legatet i 1977. Prisen har vært delt ut hvert år siden til komponister, musikkutøvere og musikkpedagoger som har gjort en betydningsfull innsats i norsk musikkliv.

Styret for Lindemans Legat fastsetter hvert år planer for forvaltning av legatets midler.