Hvem skal få Lindemanprisen i 2023?

I 2020 fikk Per Gisle Haagenrud Lindemanprisen som musikkpedagog. Siden er prisen tildelt komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og pianist Håvard Gimse. I år skal den igjen gå til en musikkpedagog. Men hvem skal få den? Lindemans Legat inviterer nå institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til å nominere kandidater til årets pris.

Per Gisle Haagenrud.

Lindemanprisen tildeles hvert år til en komponist, utøver eller musikkpedagog som «har ydet en spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv». Og i 2023 er det altså en musikkpedagog som skal få prisen.

Kandidater til prisen kan nomineres av institusjoner, organisasjoner eller minimum tre enkeltpersoner. Nominasjoner skal inneholde fyldige, dokumenterbare begrunnelser. De sendes, fortrinnsvis elektronisk, til styrets leder, Einar Solbu (adresse, se nedenfor) innen 1. mars 2023.

Innkomne nominasjoner vil bli vurdert av et eget fagråd som fremmer innstilling overfor Lindemans Legats styre, som i sin tur fatter beslutning om hvem som blir årets priskandidat. Kandidatens navn vil bli offentliggjort i månedsskifte august-september, og prisen vil bli delt ut ved en høytidelighet på Norges musikkhøgskole i oktober. Alle nominasjoner vil bli behandlet fortrolig.

Vinneren av Lindemanprisen får i tillegg til heder og ære også et større pengebeløp. I år øker prisbeløpet fra 150.000 til 200.000 kroner. For vinneren av De Unges Lindemanpris øker prisen fra 50.000 til 75.000 kroner.

Det er stengt for kommentarer.