Dette er Per Gisle Haagenrud

Per Gisle Haagenrud (f. 1959) er oppvokst på Gjøvik. Han er sønn av den kjente trekkspilleren Henry Haagenrud.

Haagenrud begynte med fiolin i 6-årsalderen i Gjøvik kulturskole, og hadde Rolf Bækkelund som lærer.

Han har høyere utdanning fra Østlandets musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole, der han hadde Leif Jørgensen som hovedlærer. I tillegg har han studert med Aron Rosand og  Detlef Hahn, og deltatt på masterclass med Yehudi Menuhin, Camilla Wicks og Igor Oistrack.

I 1980 begynte han som førstefiolinist i Bergen Filharmoniske Orkester, en stilling han hadde fram til 2005.

Siden 2005 har han vært pedagog på heltid.

Haagenrud har vært tilsatt som musikk- og kulturskolelærer ved Bergen kulturskole siden 1986 og er fortsatt ansatt der, I tillegg til å undervise i fiolin og bratsj har han arbeidet med talentutvikling gjennom de forskjellige fordypningsprogrammene, stått for direksjon i barne- og ungdomsorkester, undervisning i kammermusikk og kammerorkesterdireksjon.

Han har vært ansatt på Griegakademiet – i ulike engasjementer som universitetslektor i perioden 2007 til dags dato. Hans arbeidsoppgaver har omfattet instrumentalundervisning fiolin, masterclass og fellestimer stryrkerseksjonen, sensorarbeid,lærer for GUT – Griegakademiets Unge Talenter og praksislærer.

Han er fast ansatt som musikklærer ved Langhaugen videregående skole, musikklinja.

Haagenrud har vært koordinator for talentutviklingsprogrammet for unge, aspirerende musikere – Unge Talenter – som ble etablert i Bergen i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, fra 2011-2018 og fra 2020.

Haagenrud har vært en viktig støttespiller for etableringen av BFUng – Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, som siden starten i 2015 har vært en svært viktig praksisplass for unge strykertalenter – og studenter.

Han har undervist på Valdres sommersymfoni flere år. Han har vært dirigent i to perioder for Universitetets Symfoniorkester i Bergen.

Haagenrud har også vært sentral i utviklingen av Sommerskolen på Halsnøy, der han var kunstnerisk leder i en årrekke.

Ved siden av orkesterjobb og lærerjobb har Haagenrud også vært aktiv i fagforeningsarbeid. Han var orkesterformann/hovedtillitsvalgt i tre perioder, siste gang fra 2000-2002. Han satt også i styret i Norsk musikerforbund (nå Creo)i tre perioder på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.

Det er stengt for kommentarer.