Ole Andreas Lindeman 250 år – stor markering i Nasjonalbiblioteket

21. november kl. 1900 arrangerer Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norges musikkhøgskole og Lindemans Legat en festkveld for å minnes og hylde organisten, musikkteoretikeren og musikkpedagogen Ole Andreas Lindeman.

Ole Andreas Lindeman (1769-1857) er den første store musikeren i Lindeman-slekten. Han var far til blant andre folkemusikksamleren og organisten Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887) som i 1883 grunnlag Musikkonservatoriet i Oslo sammen med sin sønn Peter Brynie Lindeman (1858-1930), og oldefar til Trygve Lindeman (1896-1979) som ledet Konservatoriet fra 1930 til 1969.

Ole Andreas vokste opp på gården Øverland i Surnadal. Planen var at han skulle overta gården og sin fars stilling som sorenskriver. Men mens han studerte jus i København, ble han ‘tatt’ av musikken. Etter å ha studert musikk med noen av datidens fremste musikere og musikkpedagoger, kom han hjem til Norge, til stillingen som organist i Vår Frue kirke i Trondheim. Han virket som organist, bymusiker og musikkpedagog i byen til han døde 88 år gammel.

HER kan du lese mer om musikerslekten Lindeman

Når Ole Andreas ikke har gått i glemmeboken, slik svært mange av hans samtidige musikerkolleger har, er det ikke minst fordi han brakte med seg fra årene i København musikkfaglig kunnskap som knapt noen i Norge hadde på den tiden. Litt forenklet kan man si at Ole Andreas tok med seg og videreformidlet til sine elever – ikke minst til sine mange barn – både Bach-tradisjonen, Haydn-tradisjonen og samtidens romansetradisjon. Han ble en musikkens pionér med betydning langt ut over hans eget virkeområde i Trondheim. Han sto blant annet som utgiver av den første norske koralbok der han samlet melodistoffet til de tre danske salmebøkene som var i bruk i norske kirker på hans tid.

I Nasjonalbiblioteket ligge det mye verdifullt materiale etter Ole Andreas Lindeman: egne komposisjoner, avskrifter av komposisjoner han anså som viktige, ikke minst av Bach-verker, og avskrifter med kommentarer av sentrale musikkteoretiske verker.

Henning Sommerro

Arrangementet på Nasjonalbiblioteket vil sette lys på O.A. Lindemans virke som organist, musikkteoretiker og pedagog, og på den store betydning han har hatt for den videre utvikling av musikklivet i Norge. Det blir mye musikk, korte foredrag og en panelsamtale om koralbokarbeidet hans. Hans sambygding fra Surnadal, komponist og organist Henning Sommerro, har skrevet et verk som vil bli uroppført til Ole Andreas Lindemans ære.

Medvirkende i arrangementet er Henning Sommerro, Ingrid Loe Landmark, Sigbjørn Apeland, Atle Sponberg, Sveinung Bjelland, Einar Solbu, Astrid Kvalbein og Margrethe Bue.

Velkommen til Nasjonalbiblioteket – Målstova, Henrik Ibsens gate 110, 0254 Oslo torsdag 21. oktober kl. 1900. Det er gratis inngang.

Arrangementet vil bli sendt direkte på nett. HER kan du lese Nasjonalbibliotekets omtale av arrangementet

Det er stengt for kommentarer.