250-årsmarkering for O. A. Lindeman

Ole Andreas Lindeman ble født 17. januar 1769 i Surnadal. På dagen 250 år etter ble hans fødsel markert i Trondheim, der han virket som organist, bymusiker og musikkpedagog det meste av sitt liv.

En gruppe mennesker tilknyttet musikk- og kirkelivet i Trondheim møttes på jubileumsdagen ved Lindemans grav på gravlunden ved Nidarosdomen. Styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu, la ned krans på graven i takknemlighet for den store innsats Ole Andreas Lindeman gjorde i sin samtid.

Etterpå inviterte Institutt for musikk ved NTNU, representert ved professor Henning Sommerro og førsteamanuensis Jon Skogstad, til konsert og bespisning. Her spilte to av instituttets studenter noen av Lindemans contradanser, og Jon Skogstad spilte en fuge av J. S. Bach. I sine hilsener delte Sommerro, Skogstad og Solbu tanker om Ole Andreas Lindemans betydning i samtiden og for den videre utvikling av musikklivet i Norge.

Ole Andreas Lindeman var organist i Vår Frue kirke i Trondheim fra 1799 til sin død i 1857. Han var aktiv som tilrettelegger og arrangør av konserter i byen, og var utgiver av den første norske koralboka, utgitt i 1838. Han skrev en del stykker for klaver, og skal også ha skrevet en del større verk som er blitt borte, muligens i en brann.

Den siden av hans livsverk som av mange vurderes som den viktigste, er den pedagogiske. Fra studier i København hadde han med seg svært solide kunnskaper om musikkteori og komposisjon. Han formidlet denne kunnskapen til sine mange elever – bl.a. sønnen Ludvig Mathias og pianisten Thomas Acland Tellefsen.

Samtidig hadde han stor sans for den folkelige musikken som hadde omgitt ham under oppveksten i Surnadal, og som han møtte igjen i Trondheims-miljøet. Det faglige grunnlaget han gav sin etterslekt, ikke minst dem som senere opprettet og drev Musikkonservatoriet i Oslo, var solid, og hadde rom både for lokale norske musikktradisjoner og for den europeiske kunstmusikktradisjonen. I tråd med mangehundreårige tradisjoner viste han i praksis hvordan en dyktig musiker kombinerte komposisjon, musikkutøvelse og musikkpedagogisk virksomhet.

Les mer om Ole Andreas Lindeman og hans etterslekt i professor Harald Herresthals artikkel: https://lindemanslegat.no/?p=1896.

 

 

Det er stengt for kommentarer.