Vil gi støtte til utvikling av salmesangen

Stiftelsen Lindemans Legat bidro i 2014 til å gjennomføre det såkalte Salmefoss-prosjektet i Uranienborg kirke som ledd i Oslo Kulturnatt. Norsk Kirkemusikk omtalte prosjektet i en artikkel i desembernummeret 2014. Tidsskriftet har sjenerøst latt oss få publisere denne artikkelen, les her.

Legatet vil bidra til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt som ledd i Oslo Kulturnatt 11. september 2015. Legatet er også innstilt på å bidra med mindre økonomiske tilskudd til andre prosjekter som har som mål å øke interessen for salmesangen i norske kirker og menigheter.

Søknader om tilskudd til slike prosjekter sendes som e-post innen 25. mars 2015 til Stiftelsen Lindemans Legat ved styreleder Einar Solbu, einar.solbu@eskulturdialog.com. Søknader skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Kort redegjørelse for om prosjektet inngår i en langsiktig plan for å styrke salmesangen
  • Informasjon om medvirkende
  • Informasjon om ansvarlige arrangører
  • Budsjett og finansieringsplan

 

Det er stengt for kommentarer.