Setter fokus på kvinner og salmesang

Salmesangen blir et prioritert område for Lindemans Legat i 2013. (Illustrasjonsfoto)

* Kvinnene i musikerslekten Lindeman — hvilken betydning har de hatt i musikklivet?

* Salmesangen i norske kirker — bidrag til en levende menighetssang i norske kirker

Dette er de to områdene som Lindemans Legat vil bruke ressurser på i 2013. Legatet er interessert i innspill til utviklingen av områdene.

Kvinner i musikerslekten Lindeman

Anna Severine Lindeman (1859-1936) var produktiv som komponist og en ettertraktet musikkpedagog. (Foto: Olaf Olsen/NTNU)

I første omgang vil legatet gjennomføre to delprosjekter. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket vil vi få fram en oversikt over publiserte og upubliserte komposisjoner av kvinnelige komponister i Lindeman-slekten. Når en slik oversikt foreligger, vil det bli gjort en vurdering av materialet med tanke på tilgjengeliggjøring, både i form av noter og eventuelt også i form av innspillinger.  Videre har vi engasjert musikkforsker Ingrid Loe Dalaker i Trondheim til å gjøre en forstudie om kvinnene i musikerslekten Lindeman og deres betydning i musikklivet. Ingrid Dalaker vil legge fram sin forstudie i løpet av september 2013. På bakgrunn av denne vil legatet vurdere hvordan arbeidet med dette feltet skal videreføres. Et sammendrag av forstudien vil bli publisert på dette nettstedet.

Salmesangen i norske kirker

Det er særlig to forhold som har ført til at legatet har valgt dette som et satsningsområde i 2013 og sannsynligvis noe lenger. For det første ble L.M. Lindemans store innsats for menighetssangen i Norge ett av hovedtemaene under fjorårets jubileumsfeiring. Tilbakemeldinger fra en rekke jubileumsarrangementer tyder på at interessen for dette temaet er høyst levende. For det andre vil Den norske kirke få ny salmebok i løpet av 2013. Det vil, uten tvil, bidra til fornyet interesse for salmens betydning i norske menigheter og for salmesangpraksis.

I september 2013 arrangerer legatet et arbeidsseminar for å kartlegge utfordringer arbeidet med salmesangen i norske menigheter står overfor.

Her kan du lese mer om seminaret

Innspill

I første fase i arbeidet med disse to områdene utlyses ikke prosjektmidler. Legatet er imidlertid interessert i innspill til temaene i form av ideer, forslag og tanker om hvordan de kan videreutvikles. Gode innspill vil kunne føre til prosjektstøtte i en senere omgang.

Innspill til de to satsningsområdene sendes til legatstyrets leder, Einar Solbu: einar.solbu@eskulturdialog.com.

 

Det er stengt for kommentarer.