Vesper med Lindeman i Skoklefall kirke, Nesodden

Skoklefall kirke, Nesodden

200-årsdagen for L.M. Lindemans fødsel, 28. november 2012, markeres i Skoklefall kirke på Nesodden. Foto: Jan Heier

Folketonesamleren, organisten og komponisten Ludvig Mathias Lindeman 200-årsdag 28. november markeres i Skoklefall kirke på Nesodden, onsdag 28. november kl. 19.30:

Vesper, kveldsgudstjeneste med nattverd
Prest: Svein Hunnestad.
Folketoner og salmer ved Norsk kvedarforum: Eli Storbekken, Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen, Gjermund Kolltveit.

Etter gudstjenesten: Kvedarsuppe i våpenhuset – og mer sang.
Kollekt.

Arrangører:
Skoklefall menighet (se www.nesodden.kirken.no)
Norsk kvedarforum

Følg kirkene på Nesodden på Facebook

Vesperen støttes av Lindemans Legat.

Det er stengt for kommentarer.