Ilen kirke: Lindeman og salmesangen

St. Olav kirkeakademi

St. Olav kirkeakademi markerer Lindeman-jubileet

St. Olav kirkeakademi i Trondheim markerer Lindeman-jubileet med foredrag av Einar Solbu og David Scott Hamnes, og felles salmesang, tirsdag 9. oktober kl. 19.30 i Ilen kirke.

Ludvig Mathias Lindeman (1812–87) la grunnlaget for en felles, aktiv menighetssang i norske kirker. Han skrev en rekke salmemelodier, og han fikk oppdraget med å lage koralbok til den første norske salmebok – Landstads salmebok.

Ilen kirke

Ilen kirke, Trondheim

Men det sto også stor strid om hans pionerarbeid, og i dag kan vi undre oss over noen av de valgene han tok: Hvorfor tok ikke han, som var en sentral folketonesamler, med noen folketoner i koralboka? Hvorfor var han så negativ til reformasjonstidens såkalte rytmiske koraler? Møtet blir en kombinasjon av foredrag og felles salmesang.

Einar Solbu er styreleder for Lindemans legat og David Scott Hamnes er kantor i Ilen kirke.

Arrangør: St. Olav kirkeakademi

Norske kirkeakademier 

Det er stengt for kommentarer.