Lindeman-fest på Norges musikkhøgskole

Ludvig Mathias Lindeman (1812–87)

Jubilant Ludvig Mathias Lindeman (1812–87). Fotograf og datering ukjent. Eier: Nasjonalbiblioteket


Fra 28. november til 6. desember
er det Lindeman-fest på Norges musikkhøgskole i anledning 200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindeman.

I Lindeman-festen, som er en del av det landsomfattende jubileet, inngår årets folkemusikkfestival, konserter, kurs og seminarer om både salmer, folkemusikk, folkemusikken som inspirasjonskilde i kunstmusikken og orgelimprovisasjon.

Lindemans legat, som støtter festivalen, skal under festen dele ut årets Lindemanpris til en folkemusiker og en kirkemusiker.

Last ned program for Lindemanfest på Norges musikkhøgskole (pdf)

PROGRAM

Onsdag 28. november, Vor Frelsers gravlund
Kl. 13.00: Bekransning av Ludvig Mathias Lindemans bauta på 200-årsdagen for hans fødsel. Lindemans gravsted er på Vår Frelsers gravlund i Oslo (felt 54). Einar Solbu holder en minnetale. Øyonn Groven Myhren synger en folketone fra Lindemans samling, og en korgruppe fra Norges musikkhøgskole synger Lindemans salme «Kjærlighet er lysets kilde» i hans egen korsats. (Les mer i program for Lindemanfest på Norges musikkhøgskole (pdf))

Torsdag 29. november i Lindemansalen, Norges musikkhøgskole
L.M. Lindeman og salmesangen
Åpent salmeseminar i samarbeid med Menighetsfakultetet, Praktikum på Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og Bispedømmerådet i Oslo (fagdag for kantorer).
Påmelding (se www.nmh.no)

Norges musikkhøgskole. Foto: Hans A. Rosbach/Wikipedia

Norges musikkhøgskole ligger på Majorstuen i Oslo. Foto Hans A. Rosbach/Wikipedia

9.00: Professor Bjørn Boysen (NMH) fremfører L.M Lindemans Variasjoner over «Hvo ene Herren råde» for orgel

9.15: Professor Harald Herresthal (NMH): Ludvig Mathias Lindeman – nasjonsbygger og pionér

Terje Winge spiller til fellessangen under foredragene.

10.00: Professor og litteraturhistoriker Erik A. Nielsen, Århus: Nikolai Frederik Severin Grundtvig

10.45: Amanuensis Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket og musikkforsker Arne Holen: Lindeman og den danske salmesangen

11.15: Lunsjpause

12.15: Konsert: Grundtvig, Brorson og Lindeman i folkesangen.
Medvirkende: Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen, Eli Storbekken og Lars Henrik Johansen, cembalo

13.00: Erik A. Nielsen: Brorson i Danmark og Norge

13.45–15.00:  Professor emeritus Bernt T. Oftestad (MF): Magnus Brostrup Landstad og Lindeman i nasjonsbyggingens tid

19.30: Improvisasjonskonsert i Uranienborg kirke: L.M. Lindeman i Albert Hall 1880. Professor Inger-Lise Ulsrud improviserer over et utvalg norske folketoner og salmemelodier som Lindeman benyttet på sine improvisasjonskonsert I Albert Hall i London.

30. november–2. desember: Folkemusikkfestival: Tri heile dagar til ende 2012

Fredag 30. november
Folkemusikkfestival: Tri heile dagar til ende 2012, dag 1
12.15 på Universitetsbiblioteket (Blindern): lunsjkonsert og første arrangement i folkemusikkfestivalen

16.00 på rom 139, Musikkhøgskolen: Nepal møter Balkan. Internasjonal konsert med lærarar frå Nepal på utveksling ved Universitetet i Agder og med NMH-studentar frå Balkan.

Fredag 30. november kl. 18.00 – Lindemansalen
Festkonsert i anledning av at Lindemans legat deler ut årets Lindemanpris til en folkemusiker og en kirkemusiker.

Lørdag 1. desember
Tri heile dagar til ende, dag 2
13.00 i Levinsalen: Lindemans innsamlingsferder – Folkeviser frå fjord og fjell. Konsertkåseri i samarbeid med Norsk Kvedarforum.
kl. 16.30: Konsert med studentar og lærarar frå Ole Bull Akademiet og frå Musikhögskolan Ingesund.

Søndag 2. desember

Tri heile dagar til ende, dag 2
11.00: Folkemusikkgudsteneste i Oslo domkirke.
12.00: Folkemusikkurs for born ved Unni Løvlid og Vegar Vårdal, fele
Påmelding – kontakt: Odd Sylvarnes Lund (ol@nmh.no)

15.00: Konsert med kursdeltakarane

kl. 15.30: Avslutning på folkemusikkfestivalen på Café Mistral, Majorstuen

18.00 i Lindemansalen: Konsert med Lindemans musikk for orgel, klaver, kor og solosang. Studenter og lærere fra Seksjon for sang, dirigering og kirkemusikk

3.–4. desember: Åpen konferanse for musikere: Tradisjon og nyskaping
Åpen konferanse for komponister, improvisasjonsmusikere, interpretasjonsutøvere og folkemusikere. Konferansen består av foredrag, samtaler og fremføringer og handler om
om musikalske prosesser og konsepter i spennet mellom tradisjon og nyskaping, med folkemusikalske impulser som et felles utgangspunkt.

Mandag 3. desember
Levinsalen, Norges musikkhøgskole
Tradisjon og nyskaping, dag 1

10.00–11.00: Folkemusikkprofessor Vidar Lande, Høgskolen i Telemark: Om tradisjon

11.00-12.00: Komposisjonsprofessor Karin Rehnqvist, Kgl. Musikhögskolan  Stockholm: Mot og motstand. Å inspireres av folkemusikk

12.00–12.30: Om tradisjon, nyskaping og komposisjon. Asbjørn Schaathun i samtale med Karin Rehnqvist

12.30–13.00: Konsert med professor Misha Alperin og felespilleren Vegar Vårdal

13.00–13.30: Lunsj

13.30–14.15: Folkesangeren Sergej Starostin fremfører og forteller om russisk folkemusikk

14.15–14.45: Misha Alperin og Sergej Starostin samtaler om folkemusikk

14.45–15.30: Kunststipendiat Mattis Kleppen, NTNU: Bassgriotisme. Nye premisser for elektrisk bassgitar basert på spelemenn, grioter og bluesmenn. (foredrag og fremføring

15.30–17.00: Hardingfelespelemannen Sigmund Eikås underviser folkemusikkstudentene og presenterer fardingfeletradisjoner fra Sunnfjord.

Tirsdag 4. desember
Levinsalen, Norges musikkhøgskole
Tradisjon og nyskaping, dag 2

10.00–10.45: Dr. Dagmara Lopatowska Romsvik ved Jagiellonian University, Krakow: In an artist’s and a sonologist’s hands. Elements of the Norwegian slåtter in op. 37 by Lasse Thoresen.

10.45–11.00: Pianist og kunststipendiat Ingfrid Breie Nyhus (NMH) spiller Lasse Thoresen’s Solspill.

11.00–12.00: Førsteamanuensis Berit Opheim, Ole Bull-akademiet: På leit etter kjernen i gamal og ny tradisjon. (Foredrag og fremføring)

12.00–12.45: Tenorsaksofonisten og komponisten Njål Ølnes samtaler med multiinstrumentalisten Stian Carstensen, om improvisasjon over tradisjon.

12.45–13.15: Lunsj

13.15–14.15: Komponist Nils Henrik Asheim: Musikk som grenseløst område.

14.15–15.15: Improvisasjonsmusiker Karl Seglem og hardingfelespelemannen Håkon Høgemo: Som spor. (Foredrag og fremføring)

15.15–16.00: Improvisasjonsprofessor Live Maria Roggen: Samtale og oppsummerende diskusjoner.

4.–5. desember: Orgelimprovisasjonsseminar med organisten og komponisten Nils Henrik Asheim

Onsdag 5. desember
Orgelimprovisasjonsseminar, dag 1

10–12: Uranienborg kirke: Kræsjkurs i kollektiv improvisasjon på orgel
12–14: Individuell improvisasjon for organister

19.00 i Oslo domkirke: Bjørn Boysen spiller verker av Jean Alain og Olivier Messiaen. Da er det nøyaktiog 50 år siden han som den aller første i Norge (!) fremførte hele Messiaens ni julemediasjoner, La nativité du Seigneur. Som ung gutt hørte han Knut Nystedt holde foredrag om moderne kirkemusikk og spille eksempler fra Messiaens musikk. I gymnastiden øvde han på det franskinspirerte orgelet i dominikanernes kirke i Neuberggaten og spilte på sin lærer Arild Sandvolds oppfordring et helt program med moderne fransk musikk den 5. desember i 1962.

Torsdag 6. desember
Uranienborg kirke
Orgelimprovisasjonsseminar, dag 2

10.00: Om komposisjon for orgel. Forutsigbarhet og uforutsigbarhet.
11.00: Videre arbeid med kollektiv improvisasjon før konserten
12-14: Videre arbeid med individuell improvisasjon før konserten

19.30: Improvisasjonskonsert i Uranienborg kirke med Nils Henrik Asheim og studenter
___

Last ned program for Lindemanfest på Norges musikkhøgskole (pdf)

Les om Lindeman-festen på Norges musikkhøgskoles nettsider

Det er stengt for kommentarer.