Ludvig M. Lindeman 200 år – konsert i Høvik kirke

I anledning 200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindemans fødsel i år arrangerer Bærum Bachkor en Lindemanaften onsdag 30.mai kl 19.30.

Lindeman var en pionér i norsk musikkliv og bidro som komponist, utøver, dirigent, innsamler av folkemusikk og utgiver. Han har hatt stor innflytelse på skolesangen, kirkesangen og utviklingen av musikklivet generelt. På konserten vil vi belyse disse ulike sidene ved Lindemans virke. Vi vil bl.a. få høre musikk fra kantaten Lindeman skrev til kroningen av Oscar II. I 1873.

Lindemans betydning for folkemusikken vil også betones. Vi har med oss folkesangeren Øyonn Groven Myhren som bl.a. vil synge religiøse folketoner som Lindeman samlet inn.

Lindemans barnebarn, Ludvig Andreas Lindeman, var i over 30 år organist ved Høvik kirke. Han eide bl.a. flere av farfarens manuskripter og tok vare på dem for ettertiden.

Kvelden ledes av kantor Thröstur Eiriksson som vil knytte programmet sammen med kommentarer.

Det er gratis adgang til konserten. Kollekt ved utgangen til dekning av utgifter.

Les mer på Høvik menighets hjemmeside.

Det er stengt for kommentarer.