To Lindemanpriser i 2012

(C) Nasjonalbiblioteket

I forbindelse med 200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindemans fødsel vil det i 2012 bli delt ut to Lindemanpriser. Begge prisene er på 150.000 kroner.

Det er styret i Lindemans legat som har besluttet dette.

Normalt deles det ut én pris hvert år til enten en komponist, en utøver eller en musikkpedagog som har gjort en betydningsfull innsats i norsk musikkliv. I 2012 vil det i stedet for den vanlige prisen bli delt ut to særlige jubileumspriser.

Styret i Lindemans Legat har valgt å legge Lindemans særlige betydning for norsk folkemusikk og norsk kirkemusikk til grunn for valget av kandidater til Lindemanprisen i jubileumsåret.

Ifølge styreleder Einar Solbu er grunnlaget for å vurdere kandidater til de to prisene dette:

”Én pris tildeles en person som har gjort en særlig innsats for å gjøre norsk folkemusikk tilgjengelig og levende i vår tid, gjennom for eksempel innsamling, utgivelse, tilrettelegging, konsertering, arrangering, formidling og/eller pedagogisk virksomhet”

”Én pris tildeles en person som har gjort en særlig innsats innen kirkemusikkfeltet i Norge. Vedkommende bør i sin virksomhet ha synliggjort forbindelser mellom norske og internasjonale musikktradisjoner, og mellom disse tradisjonene og vår samtid, gjennom f.eks. komposisjonsvirksomhet, konsertvirksomhet, menighetsbasert kirkemusikkvirksomhet, korvirksomhet, forskning, formidling og/eller pedagogisk virksomhet”.

Les mer om jubileet

Det er stengt for kommentarer.