Lindemanprisen til Harald Jørgensen

Professor Harald Jørgensen (72) ved Norges musikkhøgskole får årets Lindemanpris. Han får den for sin betydningsfulle innsats i norsk musikkliv som musikkpedagog og forsker. Prisen er på 150.000 kroner og blir delt ut 24. oktober.

-Jeg har ikke sett på meg selv som en kandidat til prisen, så dette er en stor og definitivt hyggelig overraskelse, sier Jørgensen.

Ifølge Einar Solbu, styreleder i Lindemans Legat, er Harald Jørgensen en banebryter innenfor musikkpedagogisk forskning. Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har han gått i bresjen for å utvikle kunnskap som kan bidra til kvalitetsutvikling i høyere musikkutdanning. Hans store innsats på dette området har hatt vesentlig betydning både i Norge, i Norden og internasjonalt, sier Solbu.

Pedagogikk og forskning

Jørgensen har arbeidet med musikkpedagogiske spørsmål på flere plan. For det første har han selv vært aktiv som forsker. Han kan vise til en svært omfattende produksjon av bøker og artikler, mange på internasjonale arenaer. Sentrale forskningsområder har vært musikalitet, musikkopplevelse, musikeres innstudering og øving, og livet i musikkhøgskoler, bl.a. deres samfunnsrolle.

Einar Solbu trekker også fram Jørgensens arbeid med å bygge strukturer for å fremme musikkpedagogisk forskning, og nevner blant annet det initiativ Jørgensen tok i 1992 for å få opprettet et nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning. Et nettverk som har hatt enorm betydning for utviklingen av den musikkpedagogiske forskningen i Norden. For det andre har han selv vært lærer og veileder for et stort antall musikkstudenter og forskere, først og fremst på master- og doktorgradsnivå. Han nyter stor respekt som lærer, og han har vært en pioner både nasjonalt og internasjonalt i utviklingen av veiledningsfunksjonen blant forskere på musikkområdet.

Tre perioder som rektor

For det tredje har Jørgensen vært rektor i tre perioder ved NMH. Både som rektor og i andre ledende funksjoner ved institusjonen har han bidratt sterkt til at NMH i dag er en av de toneangivende musikkhøgskolene i Europa. Han har lagt stor vekt på at kunstnerisk arbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning sammen må utgjøre det faglige fundamentet i en høyere musikkutdanning. Som leder har han lagt til rette for at det skjer ved NMH.

Harald Jørgensen var også helt sentral i arbeidet med å sikre Musikkhøgskolen sitt nybygg i 1989 og tilbygget i 2007, sier Einar Solbu.

 MUSIKK OG PEDAGOGIKK. Les intervju med Harald Jørgensen HER

 

Det er stengt for kommentarer.