Blå skilt i Nordahl Brunsgate 8

Så har den gamle konservatoriebygningen i Nordahl Brunsgate 8 i Oslo fått sitt blå skilt. Skiltet er blitt virkeligjort gjennom et samarbeid mellom Lindemans Legat og Selskabet for Oslo Byes Vel, og det ble avduket under en høytidelig seremoni onsdag denne uka.

Styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat avduker skiltet i Nordahl Brunsgate 8

Blå skilt er Selskabet Oslo Byes Vels skiltprogram og byhistorie i kortform – der det skjedde. Og selv om Nordahl Brunsgate 8 nå består av leiligheter, har gården altså en lang historie som et sentralt sted for høyere musikerutdanning. Faktisk hele 80 år,

Etter å ha leid lokaler flere steder, «landet» man i 1892 i Nordahl Brunsgate 8, og sin tale under skiltavdukingen, siterte styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat fra en berettelse til 25-årsjubileet for Musikkonservatoriet i Oslo fra Peter Lindeman:

«Visstnok var Statsbidraget paa denne tid saa meget forhøiet, at vi i Tilfældet kunde leie et bedre lokale; men jeg vidste jo av tidligere Erfaring, at et saadant ikke var at oppdrive for en rimelig Pris. Under disse Omstændigheter var det derfor et Held for Konservatoriet, at jeg ved Hjælp av et privat Laan sattes istand til at overta Gaarden No. 8 ved Nordahl Bruns Gade, hvor Konservatoriet siden har kunnet bo i Fred og disponere fuldt ut over sin egen Leilighet, som efter det voksende behov er utvidet til sit nuværende Omfang»

Peter Lindeman skriver også med glede og begeistring om den første musikkaften som ble holdt på «Salen:

«Efter Musikkaftenen hadde jeg den Fornøielse at se Lærere og Lærerinner samlet hos mig (i leiligheten), så jeg kunde ønske alle velkommen i et Hus, hvor vi for Fremtiden kunde arbeide sammen uten Frygt for at kastes ut».

 

Musikalske innslag ved blant andre slagverksduoen Percelleh

Musikkonservatoriet i Oslo (MkiO) ble i Nordahl Brunsgate til institusjonen formelt ble nedlagt og Norges musikkhøgskole opprettet i 1973. De siste 50 årene av MkiOs historie var det Trygve Lindeman som eide og drev institusjonen. I 1969 bestemte han og hans kone Marie Louise at de ville gi institusjonen, og eiendommen Nordahl Brunsgate 8 til samfunnet. De opprettet stiftelsen Lindemans Legat som drev MKiO de få årene fra 1969 til 1973, og som fortsatte å eie eiendommen fram til 2010. Da solgte legatet eiendommen.

Prorektor Hilde Ringlund hilste fra Norges musikkhøgskole

Det var Einar Solbu som avduket det blå skiltet, men før det benyttet han anledningen til å rette en takk til Gunnar Lindeman som var initiativtaker til å få satt opp et slikt skilt. Solbu takket også Selskabet for Oslo Byes Vel for at de fant bygningen verdig et slikt skilt,  og Norges musikkhøgskole for samarbeid om arrangementet. Han gratulerte samtidig de nåværende beboerne i Nordahl Brunsgate 8 og håpet at de vil være stolte over å bo i en bygning med en slik historie.

 

Generalsekretær Ole Rickard Høisæther i Selskabet for Oslo Byes Vel

Det var også musikalske innslag ved studenter fra Norges musikkhøgskole, ved slagverksduoen Percelleh (Kristoffer Almås og Bjørn-Christian Svarstad) og en messingkvintettt bestående av Sofie Brems Sørensen (trompet), Monika Holst-Olsen (trompet), Simen Aleksander Olsen Hagen (horn), Karoline Trondsen (trombone) og Sivert Fjeldstad Madsen (tuba).

Se flere bilder på Legatets Facebookside.

 

Musikalske innslag ved blant andre en messingkvintett fra NMH

Og slik ser skiltet ut

 

Det er stengt for kommentarer.