Satser på Lindeman-forskning

Lindemans Legat og Norges musikkhøgskole inngår samarbeid om forskning.

I 2016 og de følgende årene vil Lindemans Legat prioritere forskning om og synliggjøring av arven etter musikerslekten Lindeman.

-Ja, både i 2016 og i de to neste årene vil forskning på musikerslekten Lindeman  være et stort satsningsområde for legatet, forteller styreleder Einar Solbu.

-Vi er nå i ferd med å inngå et samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH). Hensikten med dette samarbeidet er å få fram ny kunnskap om de kulturelle og historiske røttene som NMH bygger på, sier Solbu.

Mer informasjon om satsningen vil bli lagt ut på legatets hjemmeside etter hvert som planene utvikler seg.

Det andre satsningsområdet i 2016, er Salmesangen i norske kirker.

-Det vil bli videreført i litt mindre skala, først og fremst gjennom å bidra til gjennomføringen av Salmefoss 2016. Her har vi tidligere hatt et godt samarbeid med Norges musikkhøgskole og Uranienborg menighet i Oslo, og dette samarbeidet fortsetter altså i 2016, forteller Einar Solbu.

Salmefoss 2016 finner for øvrig sted i Uranienborg kirke torsdag 13. oktober.

 

Det er stengt for kommentarer.