Fra skandale til klenodium

Det er undertittelen på boken som nettopp er utgitt om det restaurerte Steinmeyerorglet i Nidarosdomen. Det store konsertorglet fra 1930 ble rundt 17. mai i år gjeninnviet etter en mangeårig restaurerings-prosess.

 

Lindemans Legat har støttet utgivelsen av boken Steinmeyerorglet i Nidaros Domkirke – fra skandale til klenodium, redigert av lederen for restaureringsprosjektet, tidligere domorganist Per Fridtjov Bonsaksen.

Dette er ikke det pliktløp en slik bok ofte blir når den er vedheng til et stort prosjekt. Boken er for det første vakker med en design og et bildestoff som er en glede for øyet. For det andre inneholder boken viktig stoff om Steinmeyerorglets høyst merkelige historie gjennom lange planleggingsprosesser, skiftende plasseringer, forfall og fram til det nå har gjenoppstått som et helhetlig instrument, vakkert plassert under rosevinduet på vestveggen.

Bokens redaktør og primus motor for restaureringsprosessen har skrevet en omfattende artikkel om orgler i Domen gjennom 700 år, en historie som ender med at Nidarosdomen nå har to store og ganske spesielle instrumenter: Wagnerorglet som ble restaurert på midten av 1990-tallet og det store Steinmeyerorglet som nå er på plass. Om et års tid vil et tredje instrument, et liturgisk orgel fra Brødrene Torkildsen, være plassert i langkoret.

I boken finnes også en grundig artikkel av professor Bjørn Boysen om Steinmeyerorglets svært kompliserte tilblivelse og skjebne gjennom hele 1900-tallet og fram til i dag. Historien gir oss innblikk i hvordan  ”saken” er blitt påvirket av innflytelsesrike mennesker med sterke meninger både om orgler og arkitektur. Vi fornemmer intriger som kunne vært plots for flere spenningsromaner!

FAKTA: Fra baksiden av bokomslaget

Orgelhistoriker Stein Johannes Kolnes skriver innsiktsfullt om Huset Steinmayer i Oettingen, mens domorganist Magne H. Draagen gir oss innblikk i hvilke muligheter orgelressursene i Domen nå gir for kirkemusikalsk praksis i kirken. Boken byr også på interessante artikler som setter Nidarosdomen inn i større perspektiver, bl.a. av kunsthistoriker, professor Gunnar Danbolt og direktør i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand. Journalist Aasmund Willersrud har skrevet en liten artikkel om et høyst spesielt pengefunn som ble gjort i orgelet, mens forsker Øystein Ekroll og Beatrix Levine-Humm lar oss få innblikk i hvordan Steinmeyerorglet er blitt finansiert, både da det ble anskaffet, og når det i vår tid skulle restaureres.

Boken koster kr. 350,- og fås kjøpt i butikken ved Nidarosdomen i Trondheim. Den kan også kjøpes i Nidarosdomens nettbutikk: www.nidarosdomen.no/nb-NO/webshop

 

Det er stengt for kommentarer.