Kroningsmarsj med ny vri

Under avslutningen av årets prisseremoni ble det framført en spesialversjon av L.M. Lindemans Kroningsmarsj fra 1873, der alle de medvirkende musikerne var med. Den var arrangert av Øystein Sonstad.

Det var også en nyskrevet tekst til marsjen, ført i pennen av Eyvind Skeie. Her er Skeies tekst i sin helhet:

 

Ludvig Mathias vandrer i Valdres,

Lytter til de fjerne tonenes klang.

Vinden som suser, røster som synger.

Lindeman fornemmer lengslenes sang.

Ludvig Mathias, tone og tanke,

Folkets tradisjoner gav han en form.

Orgelkoralen, menighetssangen,

Lindeman gikk først i stille og storm.

Etter ham Terje Kvam,

Med sin hånd han dirigerer kor som synger

i en stor katedral!

Hør på de myke, lekende toner,

Sven Kristoffer Nyhus rører sin streng.

Spiller for gleden, spiller i sorgen.

Alle livets stunder har sitt refreng.

Hipp hurra! Vi er glad!

Kvam og Nyhus æres denne dagen med diplomer, penger og ord.

Vi jubilerer, vi gratulerer!

Prises de som begge går i Lindemans spor!

Snart kommer codaen,

Og da er det slutt!

La la la etc!

Det er stengt for kommentarer.