Glimt fra prisutdelingen 2009

Lindemanprisene for 2009 ble delt ut i Lindemansalen ved Norges Musikkhøgskole fredag 23.oktober.

Årets Lindemanpris ble tildelt sopranen Solveig Kringlebotn, mens De Unges Lindemanpris ble gitt til sopranen Mari Eriksmoen. Her følger noen gløtt fra utdelingen.

Styreforman Einar Solbu i Lindemans Legat og årets prisvinner, Solveig Kringlebotn.

Styreforman Einar Solbu i Lindemans Legat og årets prisvinner, Solveig Kringlebotn.

Pianisten Gunilla Süssmann og sangeren Randi Stene fremførte Ketil Bjørnstads "Sommersang"

Pianisten Gunilla Süssmann og sangeren Randi Stene fremførte Ketil Bjørnstads "Sommersang"

Rektor Eirik Birkeland ved Norges Musikkhøgskole ønsket velkommen

Rektor Eirik Birkeland ved Norges Musikkhøgskole ønsket velkommen.

Pianist Gunilla Süssmann spilte Mendelssohns "Variations Serieuses, op. 54"

Pianist Gunilla Süssmann spilte Mendelssohns "Variations Serieuses, op. 54"

Olav Anton Thommessen var konferansier under prisutdelingen.

Olav Anton Thommessen var konferansier under prisutdelingen.

Prisvinner Solveig Kringlebotn.

Prisvinner Solveig Kringlebotn.

Prisvinnr Solveig Kringlebotn og pianist Gunilla Süssmann fremførte Grieg/Bjørnsons "Takk for ditt råd".

Prisvinnr Solveig Kringlebotn og pianist Gunilla Süssmann fremførte Grieg/Bjørnsons "Takk for ditt råd".

Sopranen Ina Kringlebotn sang blant annet sammen med Marinemusikken

Sopranen Ina Kringlebotn sang blant annet sammen med Marinemusikken.

Marinemusikken spilte under prisutdelingen.

Marinemusikken spilte under prisutdelingen.

Vinneren av De Unges Lindemanpris, Mari Eriksmoen, og årets Lindemanprisvinner, Solveig Kringlebotn.

Vinneren av De Unges Lindemanpris, Mari Eriksmoen, og årets Lindemanprisvinner, Solveig Kringlebotn.

Solveig Kringlebotn og Mari Eriksmoen fremførte blant annet duett fra Figaros Bryllup av Mozart.

Solveig Kringlebotn og Mari Eriksmoen fremførte blant annet duett fra Figaros Bryllup av Mozart.

Årets prisutdeling ble avsluttet med at Marinemusikken under sin dirigent Leif Arne Pedersen spilte utdrag fra Wagners "Lohngrin".

Årets prisutdeling ble avsluttet med at Marinemusikken under sin dirigent Leif Arne Pedersen spilte utdrag fra Wagners "Lohngrin".

Ina Kringlebotn og Mari Eriksmoen.

Ina Kringlebotn og Mari Eriksmoen.

Vinneren av De Unges Lindemanpris, Mari Eriksmoen.

Vinneren av De Unges Lindemanpris, Mari Eriksmoen.

Det er stengt for kommentarer.