L.M. Lindeman og folkesongen – seminar med konsertar

Norsk Kvedarforum har et årlig seminar om folkesongen, og helga  7.–9. september 2012 fokuserer vi på L.M. Lindemans innsamlingsarbeid av den vokale folkemusikkken gjennom seminar med konsertar.

PROGRAM

Fredag 7.9. Gamle Aker kirke, Oslo
Kl. 19. 00 Konsert
Medverkande: Unni Løvlid, Ingvill Marit Buen Garnås, Eli Storbekken, Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen, Lars Henrik Johansen

Lørdag 8/9  Riksscenen, Oslo
Kl. 09.30 Velkomst og orienteringer
Kl. 10.00 Lindemans innsamling av folkeleg salmesong ved Ingrid Gjertsen                                                                                                                                                                                 Kl. 11.00 Song i grupper med Birgit Rike Lund, Unni Løvlid Ingvill M.B.Garnås
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 ”Som Brasiliens sorte svane”. Konsert med Ingvill Marit Buen Garnås
I 1851 kom Ludvig Mathias Lindeman til Hjartdal prestegard for å skrive ned folketonar etter ei prestefrue og ei livleg prestedotter. Dei skal òg ha vore viktige kjelder for Magnus Brostrup Landstad si samling av segn om Hjartdølene.
Kl. 14.00-16.00 Song i grupper held fram
Kl. 20.00 ”Skjønn Anna”.  Konsert med Camilla Granlien, Stein Villa, Marit Kalberg, Arne Henry  Skullerud og  Morten Jostad.

Søndag 9/9  Riksscenen
Kl. 11.00 Foredrag om L.M. Lindemans innsamlingsferder og bruk av Lindeman si store samling. Ved Anne Jorunn Kydland, Nasjonalbiblioteket.
Kl. 12.00 Song i grupper med Unni Løvlid og Birgit Rike Lund.
Songforum: Korleis skape levande musikk av Lindeman sine nedteikningar.
Kl. 13.30 Pause

Program L.M. Lindeman og folkesongen – seminar med konserter (pdf)

Seminaravgift

Medlemmar kr 800 / ikkje-medlemmar kr 1100. Billett til alle konsertane er inkludert i seminaravgifta. Betaling/påmelding til seminarkonto: 2085 07 16324, e-post: kvedarforum@gmail.com innan 15. august!

Konsertbillettar kan også kjøpast på konsertane for dei som ikkje deltek på seminara. Meir info om billettprisar på www.kvedarforum.no.

Arrangør: Norsk Kvedarforum (prosjektledere: Halvor Håkanes og Eli Storbekken) i samarbeid med RiksscenenNorsk Kvedarforum

Det er stengt for kommentarer.