Utgaver av L.M. Lindemans komposisjoner og arrangementer av salmer og religiøse sanger. Et utvalg

Christelige Psalmer, samlede, ordnede, bearbeidede, og, til Brug ved huuslig Andagt, og som et Bidrag til et vordende Psalmeværk for den norske Kirke, udgivne af Wilhelm A. Wexels. Christiania: Trykt hos Chr. Grøndahl, 1840.
Bilag: 21 koraler i firstemmig sats ved L. M. Lindeman
Wexels 1840 musikkbilag (pdf) [bare musikkbilaget er skannet]

33 Choraler for fire Mandsstemmer, ved L. M. Lindeman. Christiania: Trykt i F. L. Steens Bog- & Nodetrykkeri, 1846
33 Choraler for fire Mandsstemmer (pdf)

41 Choraler for to Stemmer, udsatte af L. M. Lindeman. Christiania: Trykt i det Steenske Bogtrykkeri, 1850

Martin Luthers Aandelige Sange oversatte og paa ny omarbeidede samt 25 Salmer fra det 16de og 17de Aarhundrede ordnede af M. B. Landstad. De hertil hørende oprindelige Melodier rytmisk fremstillede og 4stemmigt harmoniserede samt ledsagede med Anmærkninger af Ludv. M. Lindeman. Udgivet paa offentlig Foranstaltning. Christiania, 1859
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121410005

47 Koraler for to lige Stemmer, Sopran og Alt, eller Tenor og Bas samt 10 Koraler for tre eller fire lige Stemmer, udsatte af Ludv. M. Lindeman. Christiania: J. W. Cappelens Forlag, 1861
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010092803008

Salmer af Biskop Nic. Fred. Severin Grundtvig, med Melodier for Orgel eller Piano af Ludv. M. Lindeman. Kjøbenhavn: Karl Schønbergs Forlag, 1862
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011012003

13 nye Melodier til Salmer i «Tillægget» for Orgel eller Pianoforte af Ludv. M. Lindeman. Christiania 1863. Trykt i W. C. Fabritius’s Bog- & Nodetrykkeri
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011012004

Melodier til Reitans «Salmer og Sange», udsatte for tre mandsstemmer til Brug for Skolelærer-Møder, Seminarier, Sangforeninger af Ludv. M. Lindeman. Christiania: Det Steenske Bog- & Nodetrykkeri, 1864

Ved Sommer-Examen paa Qvams Institut 11te Juli 1864. [Kristiania]: Det Steenske Bog- og Nodetrykkeri, [1864]
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011712006

Melodier til N. F. S. Grundtvigs Sangværk til den danske Kirke-Skole. Kjøbenhavn: C. G. Iversens Boghandel, Karl Schønberg, 1870
Ikke Lindemans egen utgivelse, men inneholder 24 av Lindemans salmetoner skrevet spesielt til denne samlingen
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121410004

Melodier til Landstads Salmebog ordnede og harmoniserede af Ludv. M. Lindeman. Første Hefte. (Melodier, der ikke staa i O. A. Lindemans Koralbog.) Udgivet ved offentlig Foranstaltning. Christiania: J. W. Cappelens Forlag, 1871
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070805007

Melodier til Landstads Salmebog ordnede og harmoniserede af Ludv. M. Lindeman. Andet Hefte. (Melodier fra O. A. Lindemans Koralbog.) Udgivet ved offentlig Foranstaltning. Christiania: J. W. Cappelens Forlag, 1871
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010412005

De nye Melodier til Landstads Salmebog noterede efter F- og C-Tonestigen til Skolebrug af Ludv. M. Lindeman. Christiania: J. Chr. Gundersens Bog- & Nodetrykkeri, 1872

De ældre Melodier til Landstads Salmebog, noterede efter F- og C-Tonestigen til Skolebrug ved Ludv. M. Lindeman. Christiania: J. Chr. Gundersens Bog- & Nodetrykkeri, 1873

Salmemelodier for to og tre Børnestemmer til Skolebrug ved Ludv. M. Lindeman. Første Hefte. Christiania: J. Chr. Gundersens Bog- & Nodetrykkeri, 1873
Mer er ikke utkommet

Fire Sange af kantaten over Grundtvig. Af Bjørnstjerne Bjørnson. Musik af Ludv. M. Lindeman. Kristiania: Det Steenske Bog- og Nodetrykkeri, 1874
Særtrykk av Nordisk højskoleblad
Fire sange af kantaten over Grundtvig (1874) (pdf)

Livet og freden. Salmedigt af N.F.S. Grundtvig. Musik af Ludv. M. Lindeman. Christiania: Det Steenske Bog- og Nodetrykkeri, 1874
Særtrykk av Nordisk højskoleblad
Livet og freden (1874) (pdf)

Mit følge. Digt af Bjørnstjerne Bjørnson. Musik af Ludv. M. Lindeman. Kristiania: Det Steenske Bog- og Nodetrykkeri, 1874
Særtrykk av Nordisk højskoleblad
Mit følge (1874) (pdf)

Sang til det danske Folk [tekst: N.F.S. Grundtvig]; Fremad og hjemad [tekst: O. Arvesen]. [Kristiania, 1874]
Særtrykk av Nordisk højskoleblad
Sang til det danske Folk (1874) (pdf)

Melodier til Hauges Salmebog for Kirke og Hus harmoniserede for fire Stemmer, Orgel eller Pianoforte af Ludv. M. Lindeman. 3die Hefte Salmemelodier. Christiania: Jacob Dybwad, 1875
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010310001

Norske Folketoner med underlagt Tekst til Petter Dass’s «Bibelske Visebog», «Katekismus» og «Evangelie Sange», harmoniserede for Piano eller Harmonium af Ludv. M. Lindeman. Kristiania: Carl Warmuths Musikforlag, [1877]
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121410002

Sang ved Årsfesten ved Maribogadens Latin- & Realskole 1877. [Kristiania]: J. Chr. Gundersens Bog- og Nodetrykkeri, [1877]
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011712009

Koralbog indeholdende de i Landstads Salmebog forekommende Melodier ordnede og harmoniserede af Ludv. M. Lindeman samt et Anhang af Melodier harmoniserede af Komponister fra det 16deAarhundrede. Ved Kongelig Resolution af 15de December 1877 autoriseret til Brug ved Gudstjenesten i Rigets Kirker. Christiania: J. W. Cappelens Forlag, 1878
Utkom i 10 oppl., siste oppl. 1922
2. Oplag: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011012001

Ziffer-Koralbog indeholdende Melodierne til Landstads og Hauges Salmebøger udsatte til Salmodikon og Sang for Seminarier, Skole og Hjem ved Ludv. M. Lindeman. 3.die omordnede og forøgede Oplag. Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1882
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009071004021

Teltsang ved Indvielse af Forsamlingsteltet ved Nersnæs 13de Juli 1884. . [Kristiania]: Det Steenske Bogtrykkeri, [1884]
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011712010

Melodier til Brorsons Svanesang. For piano eller orgel [av] Ludv. M. Lindeman. Med underlagt tekst. Jubilæums-utgave. Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, [1912]
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121410001